Østfold Bondelag arrangerer i høst 2 klimakvelder i samarbeid med NLR Øst og landbruksforvaltningene i Indre Østfold, Moss og Råde kommuner. Vi ønsker alle bønder velkommen til en kveld hvor vi får en introduksjon til klimaarbeid og klimakalkulatoren.

Dette blir fysiske møter hvor du kan få en intro til hva klimakalkulatoren er og ikke minst få prøve deg litt i verktøyet klimakalkulatoren på slutten av kvelden. For å logge deg inn på kalkulatoren må du ha med BankID. Som innledere får vi med oss Inga Holt fra NLR Øst og landbrukskontorene i Indre Østfold og Moss/Råde.

Program
18.30 Velkommen ved Østfold Bondelag
18.45 Klimakalkulatoren, intro ved Inga Holt, NLR Øst
- Hva skal til for å gjøre beregninger i klimakalkulatoren?
19.15 Innlegg fra kommunal forvaltning om søknadsordninger til klimatiltak i landbruket
19.35 Pause

20.00 Klimakalkulatorverksted ved NLR Øst (Husk BankID)
21.30 Møteslutt