Velkommen til kurs i gårdsbasert biogassproduksjon. Kurset er åpent for alle med interesse for temaet.

Kurset er gratis, men av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 25. november kl. 12.00.

Program

16.00–17.30 Befaring av biogassanlegget på skolen. Orientering fra leverandør av anlegget, Telemark Technologies. Øystein Rosmer som er driftsansvarlig for anlegget deltar.

17.30–18.00 Mat

18.00–20.30 Fagdel innendørs. Kaffepause undervegs.

• Gårdsbasert biogassproduksjon, muligheter og utfordringer. Øyvind Halvorsen, rådgiver innen fornybar energi

o Biogass, generell introduksjon

o Substrater

o Drift av anlegg

o Økonomi

• Biorest. NLR Agder

• Tilskuddsordninger for landbruket. Roar Flatland, Innovasjon Norge

20.30–21.00 Spørsmål og oppsummering

Arrangører: Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder i samarbeid med NLR Agder og Agder Bondelag.