Velkommen til kurs i fornybar energi på gården. Kurset er åpent for alle med interesse for temaet. Ved stor påmelding vil eiere av landbrukseiendom som vurderer konkrete prosjekt bli prioritert.

Kurset er gratis, men av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 21. november kl. 12.00.

Påmeldingsskjema

Sted: Oppmøte på JOKER, Bygland. Det er rikelig med parkeringsplass rundt butikken. Fagdel innendørs avholdes på KVS-Bygland, Sentrum 37, 4745 Bygland.

Program

15.30-16.00 Befaring solstrøm, Joker Bygland, Sentrum 20

16.15-17.15 Befaring biovarme, Knut Sigurd Haugå, Kvålsvegen 3

17.30-18.00 Mat, KVS-Bygland, Sentrum 37, 4745 Bygland

18.00-21.15 Fagdel innendørs. KVS-Bygland. Kaffepauser undervegs.

 • · Hvorfor velge biovarme? Geir Skjevrak, Bygland Varmesentral
  - Behov på gården – flis eller vedkjel?
  - Riktig dimensjonering
  - Forbrenning - Hva innebærer det å brenne biomasse?
  - Praktisk bruk - Hvor mye ettersyn?
  - Fliskvalitet, brenselslagring
  - Lønnsomhet i bioenergi
 • · Introduksjon til solstrøm og solvarme. Olav Skeie, Olav Skeie AS
  • Kraftpotensialet på taket
  • Teknologien
  • Økonomien
  • Formalia, PBL, ENOVA, nett
 • · Introduksjon til småskala vann og vind, Olav Skeie, Olav Skeie AS
  • Fallrettar i vassdrag
  • Konsesjonssøknad eller ei
  • kW i bekken
  • Teknologivalg småkraft
  • Økonomien i bekken
  • Krafta i vinden
  • Formalia småskala vind
  • Teknologi små vindmøller
 • · Fornybar energi i landbruket, aktuelle tilskuddsordninger, Roar Flatland, Innovasjon Norge

21.15-21.30 Oppsummering ved arrangørene

Arrangører: Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Agderkontoret, og Statsforvalteren i Agder i samarbeid med NLR Agder, lokale skogeierlag og Agder Bondelag.