Agder Bondelag, NLR Agder og TINE inviterer til 3 åpne møter for bønder i Agder


Program:

-Gryttenutvalget og arbeidet med å tette inntektsgapet v/ Knut Erik Ulltveit, leder i Agder Bondelag

-Presisjonsjordbruk – framtidsretta teknologi v/ NLR-Agder

-Pizzapause

-Klimakalkulatoren - også verktøy for sparte kostnader v/ Bondelagets spydspissbønder og klimarådgivere fra NLR-Agder og TINE

-«Maten har ikke skylda» v/ Kirsti Winnberg, doktorgradsstipendiat NMBU/Geno

Tilsvarende møter holdes også:

Onsdag 9. nov. kl. 19 – 22 på Kvåstunet i Lyngdal

Torsdag 10. nov. kl. 11 – 14 i aulaen på Evje folkehøyskole, Evjemoen