Bli med på tur til Jæren og se mulighetene for lokalprodusert korn og åkerbønner. Vi besøker Felleskjøpet, Stangeland Mølle, Jæren Korn og Malt, og sist men ikke minst: God tid på messa Agrovisjon på fredagen.

Torsdag 3. november

Kl 12.00: Avreise Landvik med minibuss eller privatbiler.

Kl 16.30: Felleskjøpet RA, Såvareavdelingen, v/ Geir Paulsen. Tema: Såkorn, hestehavre og korn generelt.

Ca kl 19.00: Øyvind Aareskjold fra Stangeland Mølle. Tema: Ønske om mathavre fra Agder!

Middag og overnatting Bryne kro og hotell.

Fredag 4. november

Kl 08.30: Jæren Korn og Malt, v/ Sverre Grimstad. Tema: Mottak av lokalt korn til nisjemarkeder.

Kl 10.30: Felleskjøpet RA, Kraftfôrfabrikken, v/ Odd Kåre Rugland. Tema: Nisjekorn og åkerbønner.

Lunsj

Kl 13 – 18 (ca): Til disposisjon på Agrovisjon https://www.agrovisjon.no/

Ca kl 23: Tilbake på Landvik.

Pris: Selvkost til reise, overnatting og inngang på messa.

Påmelding senest tirsdag 25. oktober (for å sikre oss overnattingsplasser)