Det årlige arrangementet avholdes også i år på Hotel Scandic ved Sørlandsparken i Kristiansand (samme hotell som Sørlandssamlinga). Det holdes bare fagmøte også i år, ikke fest på kvelden.

Vi har mye interessant også i år, deriblant at vi får forsker Arne Stensvand fra NIBIO Plantehelse til å formidle viktig stoff om sykdommer i bær og frukt. Han er dyktig praktisk rettet forsker som også er god til å formidle. Vi gleder oss.

Fagmøte 25/11 kl 10.00 – 16.15: Erfaringer/resultat fra rådgiving, forsøk og utprøvinger.

  • 10.00 – 11.15: Bringebær Ved Anne Vintland og Karstein Henriksen fra NLR Agder

Resultater fra avstandsforsøk i pottebringebær

Økologiske bringebær på friland og i tunnel – sortsforsøk og gjødslingsforsøk

Andre erfaringer fra bringebærsesongen

  • 11.30 – 13.00: Sykdommer og sykdomsbekjempelse i bær og frukt deriblant plantekvalitet,

skadegjørere og viktige utfordringer. Ved Arne Stensvand NIBIO Plantehelse

  • 13.00 – 14.00: Lunsj
  • 14.00 – 14.45: Jordbær Ved Karstein

Remonterende jordbær – resultat, drift, investeringer og forventet økonomi.

Jordbærsorter og andre aktuelle erfaringer fra sesongen

  • 15.00 – 15.20: Bjørnebærproduksjon – resultater og vurderinger etter 4 års prøvinger

Ved Anne og Karstein

  • 15.20 – 15.45: Økt interesse for epleproduksjon i Agder – viktige prioriteringer. Ved Anne
  • 15.45 – 16.15: Min epleproduksjon – slik gjør jeg det og planer/prioriteringer framover.

Ved epleprodusent Anders Topland fra Grimstad

Pris og påmelding:

Deltakelse på deler av eller hele fagmøtet koster kr 650 og er inkludert matserveringen.

Bindende endelig påmelding senest mandag 14/11 til PÅMELDINGSSKJEMA

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder ved Anne og Karstein.

Meld dere på dere også - dette må da bli knallbra også i år !!!