Vi arrangerer møte med fokus på å få mer ut av grovfôrproduksjonen. Vi har vært heldige å få med en av landets fremste forskere innenfor grovfôr, Anne Kjersti Bakken, som skal snakke om hvordan graset svarer på økt gjødsling, og vi får innblikk i nitrogengjødslinga si innvirkning på protein og avlingsmengde.

Møtet er også avsluttende møte i prosjektet «Mer og bedre grovfôr». Vi vil få en oppsummering av hva som er funnet i gjennomgang av grovfôrbruk i Agder mht grovfôrøkonomi. Videre blir det fokus på økonomien i et intensivt slåtteopplegg, presisjonsgjødsling og kalking, gjødselvarepriser og fôring med kraftfôr og grovfôr.

Program:

10:00 Velkommen orientering om grovfôrprosjektet og nytt om gjødselsituasjonen. Svein Lysestøl

10:20 Hva gjør Agderbonden for å mest mulig ut av grovfôret. Knut Sigurd Haugå.

10:50: Lønner det seg å produsere mer intensivt med flere slåtter? Jan Karsten Henriksen

11:30: Lunsj

12;15: Nitrogenrespons i enga, og tiltak for å opprettholde avling og protein med lavere gjødslingskostnader, Anne Kjersti Bakken, NIBIO.

13:00 Presis mineralgjødsling og kalking. Tor Harald Staddeland, NLR Agder.

13:30 Hvilket grovfôr og kraftfôr trenger vi for å optimalisere grovfôrøkonomien? Mari Friestad, Tine og Maren Bjorland, Fiskå Mølle.

14:15 Avslutning og eventuell diskusjon.

Arrangementet er gratis. Det blir enkel lunsj. Vel møtt!