Tema:

Stadig flere har fastgjødsel og det er mye organiske gjødselprodukt å få tak i som også de uten husdyr kan ha god nytte av. Brukt riktig så er dette god næringsressurs som har stor gjødselverdi og en kan spare mye mineralgjødsel. Men da må en ha spredeutstyr som kan spre lite nok og jevnt nok. Demonstrasjonen er veldig aktuell for produsenter med alle typer produksjoner og for alle med interesse for fastgjødsel / tørrgjødsel / kompost / biorest. I tillegg vil vi ha fokus på pløying og variabel kalking og posisjonsfesta jordprøver.

Program:

  • Råd for praktisk bruk i åker og på eng som gir god næringsutnyttelse og god gjødselverdi.
  • Økonomiske betraktninger og råd ved investering i fastgjødselutstyr. Ved Jan Karstein Henriksen NLR Agder
  • Demonstrasjon av vogner fra FKRA og Hektner maskin. Maskinene omtales, vises og prøvekjøres og det vil bli vurderinger, erfaringsformidling og betraktninger undervegs.
  • Pløyedemo og sentrale jordarbeidingstema ved Jan Karstein Henriksen, NLR Agder.
  • Verdien av presisjonskalking, Asbjørn Ramsli, Franzefoss minerals.
  • Posisjonsfesta jordprøver og tildelingsfiler, Tor Harald Staddeland, NLR.

Det blir servering av et godt måltid mat i løpet av arrangementet.

IS Bunning
Fliegl fastgjodselvogn