PROGRAM

Hvorfor bør vi dyrke mer proteinrike vekster i Norge?

Åkerbønner til modning v/rådgiver korn og potet Sigbjørn Leidal NLR Agder

Praktisk erfaring med dyrking av åkerbønner til modning v/produsent Hogne Prestegård

Åkerbønner/erter til dekkvekst i gjenlegg v/rådgiver grovfôr Svein Lysestøl NLR Agder

Luserne/kløver i engdyrkinga v/rådgiver økologisk Georg Smedsland NLR Agder

Påmelding: georg.smedsland@nlr.no, tlf.: 92098651, innen mandag 26.september klokka 12:00

Servering