Program

Tradisjonen tro arrangerer vi en markdag på høsten med fokus på nye sorter, vekstavslutning og høsting av lagringspotet i Grimstad.

  • Demonstrasjon av ny potethøster Grimme SE 140 (værforbehold)
  • Øystein Aas-Hveem går gjennom maskinen og tar opp viktige moment for å høste skadefrie poteter til lagring.
  • Ole Morten Nyberg fra Norgro viser nye potetsorter til mat og chips.

Enkel servering

Vel møtt