Første del av markdagen er med tema jordbær hos Arne Kristian Viken. Så blir det matpause. Etterpå drar vi til Byrge Kalvehagen som har jordbær og bringebær.

Tema:

Opplegg på gården, arbeid og omsetning/salg.

Sorter: Viken har jordbærsortene Dahli, Allegro, Sonata og Florence. Kalvehagen har jordbærsortene Sonata og Florence og felt med Glen Ample bringebær plantet i 2021.

Gjødsling, bladgjødsling og vanning om høsten.

Integrert plantevern – høsttiltak mot ugras, sykdommer, skadedyr.

Aktuelle dyrkingstiltak om høsten.

Andre aktuelle spørsmål og diskusjoner.


Servering.

Alle vel møtt.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder