Tirsdag 14. juni hos Brit Mjåland og Mandalen andelslag, Mjålandsveien 90, Marnardal

Vi får besøk av Hans Gaffke, NLR Øst.

Program:

Kl 15: Servering av suppe. Gratis for medlemmer av Mandalen andelslandbruk, andre kr. 150,-

Kl 16-18: Vi tar en runde på jordene og Hans Gaffke forteller om mulige tiltak og veien videre.