Tema

Opplegg på gården, arbeid og omsetning/salg

Gjødsling/ vanning

Integrertplantvern - tiltak mot ugras, sykdommer og skadedyr

Andre aktuelle diskusjoner

Servering

Alle vel møtt. Arrangør: NLR Agder