PROGRAM

1. Fôrkvalitet, engstatus, og videre tiltak for optimale avlinger? Svein Lysestøl, NLR Agder

2. Hva slags fôrkvalitet bør en produsere, Ola Stene FKRA.

3. Slåttetips med fokus på fortørking av gras, Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

4. Sprøyting og plantevern i gjenlegg og lavavdriftsdyser på åkersprøyter. Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

Alle velkommen!