Program:

  1. Grasutvikling og kvalitet og bruk til ulike dyreslag, Tor Harald Staddeland.
  2. Slåtteteknikk før førsteslåtten, Jan Karstein Henriksen.
  3. Gjødsling av eng og beite og presis mineralgjødselspredning, Jan Karstein Henriksen.
  4. Sprøyteteknikk med lavavdriftsdyser, Jan Karstein Henriksen.
  5. Sprøyting av gjenlegg, Tor Harald Staddeland.

Mat og drikke. Vel møtt