Møtet er ein introduksjon til ulike måtar å auke graden av fornybar energi på garden. Det vert fleire møte og befaringer til hausten for å sjå på ulike system. Teamsmøtet er gratis og åpent for alle som er interessert i, eller tenker på å investere i fornybar energi.

Her er lenke til møtet som er oppretta på teams:

Klikk her for å delta i møtet

19.00-19.10 Velkomen – introduksjon v/rådgiver økonomi NLRA, Knut Sigurd Haugå

19.10-19.50 Biogass, solceller, solfanger, m.m. v/Svein Ånestad

19.50-20.10 Effektar av gjødsel der det er tatt ut biogass v/rådgiver grovfôr NLRA, Svein Lysestøl

20.10-20.55 Varmepumper, biovarme (flis og ved) v/Svein Ånestad

20.55-21.00 Avrunding v/Knut Sigurd Haugå

Arr.: NLR Agder