Program:

1. Status for enga seint i mai, og hvordan få mest ut av enga i år? Svein Lysestøl, NLR Agder

2. Måling av fôrkvalitet i enga, Tor Harald Staddeland, NLR Agder

3. Optimal fôrkvalitet til kua, Mari Friestad, Tine.

4. Slåttetips med fokus på fortørking av gras, Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

5. Sprøyting og plantevern i gjenlegg og lavavdriftsdyser på åkersprøyter. Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

ALLE VELKOMMEN!