Tema:

  • Opplegg på gården, arbeid og omsetning/salg.
  • Gjødsling og vanning
  • Integrert plantevern – tiltak i feltet
  • Besøk i forsøk med ulikt pottetthet i sorten LaGorai
  • Andre aktuelle diskusjoner


Servering.

Alle vel møtt.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder