Tema:

  • Oppmøte på gården hos Vintland, arbeid og omsetning/salg.
  • Gjødsling og vanning
  • Integrert plantevern – tiltak i feltet
  • Andre aktuelle diskusjoner
  • Økologisk bringebærfelt hos Kjell Magne Larsen, Strandeveien 41

Servering.

Alle vel møtt.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder