Tema:

  • Opplegg på gården, arbeid og omsetning/salg.
  • Felt med ulike sorter og årganger av produksjonsklare importplanter, tidligdriving med fiberduk på plastdekt drill på friland.
  • Gjødsling og vanning
  • Integrert plantevern – tiltak mot ugras, sykdommer, skadedyr
  • Andre dyrkingstiltak, frostsikring og utstyr.
  • Besøk i forsøk med ulikt opplegg for biologisk bekjempelse av rotsnutebillelarver.
  • Avdriftsreduserende dyser for åkersprøyter – regelverk, erfaringer og praktisk sprøytedemonstrasjon i felt.
  • Andre aktuelle diskusjoner

Servering.

Alle vel møtt.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder

20220426 Jordbaersorten Sonata i blomstring
Jordbærsorten Sonata i blomstring