Pløying med godt innstilt plog gir mindre dieselforbruk, pløyinga går raskere, det blir mindre jordarbeidingsbehov med dertil mindre jordbelastning, bedre jevnere såbed og mindre ugrasproblem.

Demonstrasjonen er aktuell for produsenter med alle typer produksjoner. Hvis du også tar med din egen traktor og plog så er dette en god anledning til å lære pløying og få hjelp til innstilling.

Opplegg ved Jan Karstein Henriksen og Nere Haugå i Norsk Landbruksrådgiving Agder:

• Praktisk demonstrasjon med innstilling av vertens vendeplog punkt for punkt.

• Praktisk demonstrasjon av teigplog punkt for punkt om noen har med det.

• Hjelp til innstilling av deltakernes egne ploger. Ta med din egen traktor og

plog så skal du få hjelp så langt det er kapasitet. (Sørg for at skruer/stag er justerbare og at veltefjølene er blanke.)

Undervegs i arrangementet blir det enkel servering der vi prater også prater litt om jordarbeiding, dekk og dekktrykk.

Alle vel møtt. Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder.