På riksveg 402 mellom Lillesand og Birkeland tar du av mot Tveide. Kjør så 300 – 400 meter til det kommer skilt mot museum/torvstrøfabrikk. Hold så til venstre og kjør cirka 200 meter.

Stadig flere har fastgjødsel og det er mye organiske gjødselprodukt å få tak i som også de uten husdyr kan ha god nytte av. Brukt riktig så er dette god næringsressurs som har stor gjødselverdi og en kan spare mye mineralgjødsel. Men da må en ha spredeutstyr som kan spre lite nok og jevnt nok. Demonstrasjonen er veldig aktuell for produsenter med alle typer produksjoner og for alle med interesse for fastgjødsel / tørrgjødsel / kompost / biorest. Vi tror det er mye viktig kunnskap som er verd å få med seg selv i en travel vår.

Program:

  • Gjødsling med ulike typer fastgjødsel, kompost og biorest. Ved Svein Lysestøl NLR Agder
  • Råd for praktisk bruk i åker og på eng som gir god næringsutnyttelse og god gjødselverdi.
  • Optimal mineralgjødselbruk i kombinasjon med ulike fastgjødsel.
  • Orientering om Vegards gård, opplegg og plan for fastgjødsel.
  • Økonomiske betraktninger og råd ved investering i fastgjødselutstyr. Ved Jan Karstein Henriksen NLR Agder

Ulike maskinfirma forteller om sin utstyrslinje og maskiner for fastgjødsel-handtering og demonstrerer spredning av hønsegjødsel med fastgjødselvognene de har med:

  • Eiksenteret - fastgjødselspredevogn Joskin Siroko 9 m3
  • Hektner Maskin - fastgjødselspredevogn Bunning LL 90
  • Felleskjøpet Rogaland og Agder - fastgjødselspredevogn Fliegl ADS 80

Maskinene omtales, vises og prøvekjøres og det vil bli vurderinger, erfaringsformidling og betraktninger undervegs.

Det blir servering av et godt måltid mat i løpet av arrangementet.