NLR Agder inviterer sammen med bondelagene i området og Fiskå mølle til våronnmøte mandag 28. mars.

Det er utfordringer i kostnadsbildet i landbruket nå, og det er viktig å holde seg oppdatert. Vi vil fokusere på utfordringsbildet, og hva bonden kan gjøre for å holde nede kostnadene.

Aktuelle tema:

  1. Gjødselsituasjonen – leveringssituasjonen og prisforventninger framover – Oddbjørn Lobekk, Fiskå Mølle:
  2. Gjødslingsråd i ei tid med høge priser, NLR v/Svein Lysestøl, NLR Agder
  3. Aktuelt om såvarer – Oddbjørn Lobekk.
  4. Aktuelle tiltak innen presis mineralgjødselhåndtering og optimal husdyrgjødselbruk – Jan Karstein Henriksen

Det blir enkel servering med pizza og drikke.

Vel møtt!

Du kan også delta digitalt på dette møtet.

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet