NLR Agder sammen med Felleskjøpet og bondelagene inviterer til våronnmøte

Vi er inne i vanskelig periode når det gjelder kostnader og bruk av viktige driftsmidler. Vi vet at endringer kan komme fort

Det er viktigere enn noen gang å holde seg oppdatert.

Vi legger opp til en god dialog men vil ha kort innlegg på viktige områder som

  1. Gjødselsituasjonen – leveringssituasjonen og prisforventninger fram til sommeren, v/ Jens Randby FKRA
  2. Gjødslingsråd i ei tid med høge priser, NLR v/Svein Lysestøl, NLR Agder
  3. Aktuelt og nytt om såvarer, ensileringsmidler og plantevernmidler, v/Geir Paulsen, Jens Randby og Ingvar Hobberstad, FKRA
  4. Sauefôring før lemming, v/Ådne Undheim FKRA
  5. Resultater av kornforsøk med sortsvalg i 2022 v/Sigbjørn Leidal, NLR Agder

Enkel bevertning, pizza?