Program:

 • Tilgang og prisutvikling på gjødsel, kalk og plantevernmidler.
 • Nytt om plantevernmidler og godkjente preparater for sesongen 2022.
 • Bruk av nyttedyr i bærproduksjonen.
 • Bekjempelsesstrategi mot skadedyret trips i bær.
 • Nye sykdommer i bær:
  • Svartrotråte
  • Neopestalotiopsis
  • Greinbrann
 • Praktiske endringer i plantevern strategier:
  • Jordbær
  • Bringebær
  • Ribes

  • Velkommen til møte!
 • Litt kveldsmat severes i løpet av møtet.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder

v/ Karstein og Anne