Kveld 1: Tirsdag 22. mars, Landvik, Reddalsveien 215, kl. 18-21

  • Muligheter for levering av frø, v/Geir Paulsen, FKRA
  • Forarbeid
  • Etablering av eng
  • Gjennomgang av dyrkningskalenderen: Våronn, gjødsling, plantevern, vekstregulering mm.

Kveld 2: Torsdag 24. mars, Grimstad/Froland, kl 18-21

  • Vi besøker 3 tørker, og ser på løsningene dyrkeren har valgt.

Kveld 3: Tirsdag 29, mars, Landvik, Reddalsveien 215, kl 18-21

  • Tresking, v/John Ingar, NLR Viken
  • Tørking. V/Trygve Aamlid, NIBIO
  • Økonomikalkyle

Når lærer ikke er spesifisert, Astrid Gissinger NLR Agder

Pris: 500,- for hele kurset

Arr: Norsk Landbruksrådgiving.

Påmelding kommer