På grunn av servering må vi ha din påmelding. Du kan også sende en sms til Sigbjørn, tlf 90573641

Vi har nå omsider bestemt oss for å arrangere et fysisk fagmøte for potetdyrkere. Pandemien er ikke over og det er mye smitte i omløp, men vi håper likevel at dere ønsker å delta. Dersom flere ønsker å følge møtet digitalt vil vi legge opp til det.

Program

  • Forsøksresultat tidligsorten Colomba, v/ Erling Stubhaug og Randi Seljåsen, Nibio Landvik
  • Gjødslingstrategier til potet, Bjørn Tor Svoldal, Yara
  • Sprøyteteknikk i potet som gir god virkning og lite avdrift, v/ Jan Karstein Henriksen, NLR Agder
  • Plantevern, nyheter og endringer, v/ Sigbjørn Leidal, NLR Agder
  • Nye potetsorter, dyrkingsteknikk småpotet til konsum, v/ Ole Morten Nyberg, Norgro
  • Nytt og nyttig innen maskinteknikk til potet, v/Øystein Aas - Hveem, Grimme Skandinavien

Servering av varm mat. Kr 300,- faktureres i ettertid.

Vel møtt til fagmøte!