Vi opplever galopperende økning i gjødselprisene for tiden, og signalene tyder på at økningen vil fortsette utover neste år. Nå er det viktig å gjøre riktige tiltak på kort og lang sikt for å redusere gjødselkostnadene samtidig som vi opprettholder avlingsnivået.

Vi ønsker velkommen til fagmøte i grovfôr der vi tar for oss tiltak og lønnsomhetsvurderinger knyttet til sterkt økende gjødselpriser. Det blir arrangert 3 parallelle møter:

  • Evje, Evjetun, 22.november, kl. 19.00 – 22.00
  • Lyngdal, KVS, utsatt til 6. eller 8.desember, kl. 10.00 – 15.00
  • Grimstad, NIBIO Landvik, 24. november, kl. 10.00 – 15.00


Program for møtene:

  • Hvordan er gjødselmarkedet og hva skjer videre ?
  • Praktisk gjødselplanlegging v/ Svein Lysestøl
  • Prioritering av husdyrgjødsel og økonomiske tilpasninger v/ Jan Karstein Henriksen
  • Presis mineralgjødselspredning v/ Nere Haugå og Jan Karstein Henriksen
  • Agronomiske og økonomiske tilpasninger: Intensiv/ekstensiv drift, fornying, belgvekster, driftstilpasninger, jordtilstand med mer v/ Svein Lysestøl og Jan Karstein Henriksen

Møtene er gratis, men vi ønsker påmelding på grunn av matservering, påmeldingsfrist 19.november.

Påmeldingsskjema