> Vi diskuterer innvintring av enga og hvordan årets grovfôrsesong har vært.

> Veiing av bunter og uttak av fôrprøve vil bli gjort, og her er det premie til den som er nærmest med å anslå riktig grovfôrkvalitet.

> For spørsmål ta kontakt med Lina Ruud på tlf. 98404115.

> Enkel servering. Velkommen!