NoBio ønsker velkommen til årets seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret setter fokus på drift og vedlikehold av biobrenselanlegg i tilknytning til sentral- og fjernvarme.

Noen hovedtemaer for årets seminar er:

  • Nye utslippskrav, hvilke tiltak kan gjøres for å oppfylle kravene?
  • Forberedelsene til fyringssesongen
  • Optimalisering av biovarmeanlegg
  • God drift med gode rutiner – erfaringer fra 3 forskjellige biovarmesentraler

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg. Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell, eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi.

Program og påmelding