Velkommen til webinar om husdyrgjødsel

De tradisjonelle våronnmøtene våre må dessverre utgå i år og derfor inviterer vi heller til webinarer fire påfølgende torsdager med aktuelle tema. Alle møtene er kl. 19.00 - 21.00.

Torsdag 4. mars - Husdyrgjødsel

Tema:

  • Spredetidspunkt
  • Økonomisk og klimavennlig spredning
  • Gjødselprøve
  • Andre organiske gjødseltyper - biorest og kompost

Møtet blir ledet av Jan Karstein Henriksen og Josefa Andreassen Torp

Klikk her for å bli med i møtet


Du er også velkommen på de neste møtene

11. mars - Mineralgjødsel

18.mars - Kalking

25. mars - jordarbeiding og såfrø