De tradisjonelle våronnmøtene våre må dessverre utgå i år og derfor inviterer vi heller til webinarer fire påfølgende torsdager med aktuelle tema. Alle møtene er kl. 19.00 - 21.00.

Torsdag 11. mars - Mineralgjødsel

Tema:

  • Spredetidspunkt
  • Gjødseltyper og bruksområder
  • Sortiment og kampanje hos Fiskå v/ Oddbjørn Lobekk
  • Presisjon og teknikk

Møtet blir ledet av Svein Lysestøl og Nere Haugå

Klikk her for å bli med i møtet

Du er også velkommen på de neste møtene

18.mars - Kalking

25. mars - jordarbeiding og såfrø