De tradisjonelle våronnmøtene våre må dessverre utgå i år og derfor inviterer vi heller til webinarer fire påfølgende torsdager med aktuelle tema. Alle møtene er kl. 19.00 - 21.00.

Torsdag 18. mars - Kalking

Tema:

  • Kalkens funksjon og viktighet
  • Mengder og spredetidspunkt
  • Kalktyper og kalkverdi

Innlegg blir holdt av Karl-Jan Erstad i Rådgivende Agronomer as

Møtet bli ledet av Svein Lysestøl og Josefa Andreassen Torp

Klikk her for å bli med i møtet

Du er også velkommen på det siste våronnmøtet

25. mars - jordarbeiding og såfrø