De tradisjonelle våronnmøtene våre må dessverre utgå i år og derfor inviterer vi heller til webinarer fire påfølgende torsdager med aktuelle tema. Alle møtene er kl. 19.00 - 21.00.

Torsdag 25. mars - Jordarbeiding og såfrø

Tema:

  • Jordarbeiding – hva slags utstyr skal vi velge
  • Fornying av eng – valg av frøblandinger og såtidspunkt
  • Direktesåing – hvordan lykkes?

Møtet blir ledet av Jan Karstein Henriksen og Josefa Andreassen Torp

Klikk her for å bli med i møtet

Du er også velkommen på det siste våronnmøtet

25. mars - jordarbeiding og såfrø