Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg på digitalt informasjonsmøte (Teams) om solenergi i landbruket onsdag den 17. mars. Her får du bl.a. en introduksjon til solenergiteknologi (hovedkomponentene i et solcellesystem), støtteordninger og andre rammevilkår, og relevante faktorer i forhold til lønnsomhet.

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig. Én slik løsning er å i større grad benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon ved å utnytte energien fra sola er en mulighet som i økende grad er interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har falt. Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.

Informasjonsmøtet er støttet med midler fra Statsforvalteren i Agder.

Norges Vel gjennomfører arrangementet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Tid: Onsdag 17. mars kl. 19 - ca. 21.30

Sted: Microsoft Teams

Påmelding: Arrangementet er gratis, men for å kunne sende deltakerne en lenke til møtet, er påmelding nødvendig. Du får tilsendt en lenke for å delta i forkant av møtet.

NB: Informasjonsmøtets hovedfokus er på solceller, altså strømproduksjon, og ikke solfangere som produserer varme.