Viktige nyheter og tips for bær og frukt

31.03.2019 (Oppdatert: 02.04.2019) Jan Karstein Henriksen, Anne Vintland

For årets sesong har vi et nytt produkt - du kan bestille gjødslingsplan for rett gjødselblanding til substratproduksjon i jordbær og bringebær.

Tåkesprøyte gir gode sprøyteresultater i bringebær. Foto; Jan Karstein Henriksen

Viktig nyheter om plantevern i frukt og bær og viktige endringer i sprøyteteknikk mot sopp og skadedyr med radsprøyte i jordbær og tåkesprøyte i bringebær.

 

Endringer for plantevernmidler

 • Ikke lenger lov å bruke i bær og frukt: Ridomil Gold Granulat, Rovral og Duplosan Super. Bortfall av Resistim betyr at vi nå bare har lov å bruke Aliette i jordbær og bringebær før blomstring og etter høsting. I jordbær kan Aliette brukes uten at det spesielt er påvist sykdommer mens i bringebær kan Aliette brukes før blomstring og etter høsting bare der det er påvist Rød Rotråte.
 • I utfasing og sluttsalg:
  • Skadedyrmiddelet Decis Mega. Brukt i jordbær, bringebær og ribes. Godkjent til 31. oktober 2019. Formuleringen forsvinner. Usikkert om det kommer ny.
  • Skadedyrmiddelet Fastac. Brukt i jordbær på friland. Godkjent til 31.j uli 2019. Ikke søkt fornyelse.
  • Skadedyrmiddelet Calypso. Brukt i eple, pære, plomme, kirsebær, jordbær, bringebær og ribes. Ikke avklart om middelet regodkjennes, og det kan bli utfasing. Det vil da si salg ut 2019 og bruk ut 2020.
  • Ugrasmiddelet Betanal. Brukt i jordbær. Godkjent til 31. juli 2019. Salg ut 2019, kan brukes ut 2020.
  • Ugrasmiddelet Reglone. Brukt til nedsviing av nyeskudd i jordbær og mot ugras i bringebær på friland og tunnel. Siste bruksår er i praksis ut 2019.
 • Middel som er lov på dispensasjon i 2019:
 • Soppmidlet Luna Sensation kan brukes 1 gang/år i jordbær mot meldugg og gråskimmel frem til og med 10. juli 2019. Søkt permanent brukstillatelse etter det. Ikke avklart enda.
 • Nye plantevernmidler med ordinær godkjenning:
  • Sylitt: Nytt preparat mot skurv i eple og pære og heggflekk i kirsebær. Forebyggende og kurativ virkning. Regnfast etter to timer. Kan sprøytes på duggvåte blader. Liten påvirkning på nyttefauna, egnet til bruk i integrert plantevern.
 • Nye Minor Use godkjenninger: (som før het Off label)
  • Raptol: Godkjent mot skadedyr/bladlus i bringebær på friland. Naturlig pyretrum og rapsolje. Kontaktvirkende middel som virker raskt.
  • Teppeki; Godkjent mot bladlus fra før blomstring i plomme. Skånsom mot nyttedyr.

 

Endringer for sprøyteteknikk med radsprøyte i jordbær

I OptiBærprosjektet 2016-2018 undersøkte vi biologisk virkning av ulike kjørefarter, dyser, trykk og væskekonsentrasjoner når vi bruker radsprøyte (jordbærbom) mot veksthusspinnmidd og gråskimmel. Resultatene gjør at sprøyteanbefalingene/sprøytemalene endres i forhold til det dere har i kjøreskjemaene dere bruker. Mot spinnmidd er det lite forandringer, men mot sopp kan vi bruke mindre dyser/ mindre trykk og derved reduserte væskemengder i forhold til før. Undersøkelsene viser følgende råd:

 • Kjørefart: I små åpen rader kan vi ha kjørehastighet max 4,5 km pr time, i mellomstore rader max 4 km pr time og i store kraftige rader max 3,5 km pr time. Raskere kjørefart enn dette vil gjøre at deler av bestandet får for dårlig dekningsgrad.
 • Veksthusspinnmidd. Godkjente preparat har bare kontaktvirkning og vi må ha god dekningsgrad på undersiden av bladene der midden sitter for å få god sprøyteeffekt. Forsøkene viser tydelige og sikre utslag. God sprøyteeffekt oppnås med 5 stk Gule 02-dyser på jordbærbommen pr rad, 8 bar trykk, kjørefart 4 km pr time og normal anbefalt væskekonsentrasjon (for eksempel 50 ml Floramite/100 liter vann). Dette gir 95-100 liter væske pr 1000 meter rad. I store kraftige bestand må kjørefarten senkes til 3,5 km/time og ellers trykk og konsentrasjon som ovenfor nevnt, noe som gir ca 110 liter pr 1000 meter rad. Mindre dysestørrelse (Grønn 015), lavere trykk og/eller lavere væskekonsentrasjon gir dårligere sprøyteeffekt. Bruk av større dyse (Lilla 025), høyere trykk og høyere væskekonsentrasjon gav ingen effektforbedring.
 • Gråskimmelsopp: Det om kjørefarter nevnt ovenfor gjelder også her. I små bestand kan vi bruke Grønne 015 dyser med 5 bar trykk. I middels bestand Grønn 015-dyse med 8 bar trykk eller Gule 02-dyser med 8 bar trykk. I store bestand må vi bruke Gule 02-dyser med 8 bar trykk. Og det anses nok med ca 80 % væskekonsentrasjon - det vil for eksempel si 40 g Switch pr 100 liter vann. .
 • Utarbeide nytt skjema? Ta kontakt med Karstein om dere ønsker utarbeidet nytt endret laminert kjøreskjema for din traktor og sprøyte. Om vi kan bruke de data vi allerede har, så koster det 1 time = 750 kr.

 

Viktige endringer for sprøyteteknikk med tåkesprøyte i bringebær på friland

I OptiBærprosjektet 2016-2018 har vi også arbeidet med sprøyteteknikk med tåkesprøyte i bringebær. Resultatene gjør at sprøyteanbefalingene/ sprøytemalene endres i forhold til det dere har i kjøreskjemaene dere bruker.  Fortsatt redusert luftmengde med å kjøre med lavere motor,  og kraftuttaksturtall, men vi har funnet at økt kjørehastighet og noe reduserte væskemengder enn tidligere gir mer avsetning i bringebærhekken og mindre tap av væske gjennom hekken. Undersøkelsene viser følgende råd for bringebær som kan sprøytes fra begge sider av hekken:

 • Kjørefart: Tidligere er anbefalt 3-4 km pr time. Økt kjørehastighet til 4-6 km pr time gir ingen nedgang av sprøytedekning mot sopp og gjør at mere væske fanges opp i hekken i stedet for å slå gjennom som tap/avdrift. Mot midd må vi kjøre litt saktere. Raskere kjørehastighet enn 6 km pr time gir partier med dårlig dekning.
 • Luftmengde / kraftuttakshastighet: Ingen endring i forhold til tidligere. Å kjøre på 540 PTO på kraftuttaket gir altfor mye luft, "forklistring" av blad, dårligere dekning og store tap gjennom hekken og til avdrift. Anbefalinger er fortsatt laveste viftegir på sprøyta og motorturtall som gir 290-370 PTO på kraftuttaket – minst på åpen bestand og mest på tett hekk.
 • Viftehus og spjeld: Runde viftehus er ok for bestand opptil 250 cm høge. Still ledespjeld så væske og luft treffer i hekken.
 • Utarbeide nytt skjema? Ta kontakt med Karstein om dere ønsker utarbeidet nytt endret laminert kjøreskjema for din traktor og sprøyte. Om vi kan bruke de data vi allerede har, så koster det 1 time = 750 kr.

 

Gjødselplan for substratproduksjon av bær

Som et helt nytt produkt tilbyr vi nå også gjødselplanlegging for de som driver med eller skal i gang med substratproduksjon av bær. Substrat produksjon er som regel en ettårig produksjon. Ved substratproduksjon står ikke plantene i jord, men de plantes inn i torv, kokos, perlite eller en blanding av disse. En bringebærplante pottes som regel inn med ca 1/3 av hver av disse produktene. Plantene tilføres en fullstendig næringsløsning ved hver vanning gjennom hele produksjonsperioden. Disse næringsløsningene skal ha forskjellig sammensetning avhengig av bærslag og hvor i produksjonsperioden du er. Vi lager oppskrift til to stamløsninger i kar/tønner med gjødsel som tilføres vanningsvannet. For å kontrollere gjødselnivået ut til plantene måler vi ledetallet (Lt) i vannet. Lt sier oss noe om hvor tett det er med ioner i vannet. Ioner oppdages av røttene til plantene ved utveksling, ioner i vann fører til en ledningsevne/ konduktivitet. Jo flere ioner, jo høyere ledningevne (Lt). Ledningsevnen påvirkes av ionekosentrasjonen i stamløsningene, vannkvalitet, temperatur og pH.

For å få til en optimal substratproduksjon av bær må du passe nøye på ledningevne, pH, og vanningshyppigheten i feltet. Før oppstart av denne type produksjonen bør det tas ut en vannprøve så man vet hva slags påvirkning vanningsvannet har på Lt. Med en vannprøve som vi legger til grunn sammen med behovet til den veksten du skal dyrke kan vi hjelpe deg å lage en oppskrift som brukes i produksjonen. Dette gir deg et godt grunnlag for en vellykket produksjon av bær. Ta kontakt med Anne for utarbeiding av slik substratgjødselplan.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.