Vekstavslutning i potet

01.09.2017 , Sigbjørn Leidal

Det har vært en krevende ettersommer med tanke på tørråtebekjemping. Tørråte på bladverket er mer regelen enn unntaket når man inspiserer åkrene nå. I år er det derfor ekstra viktig å svi ned riset skikkelig før høsting.

Det er viktig å svi ned riset skikkelig før høsting. Foto: Sigbjørn Leidal

Potettørråte kan smitte fra blad og stengler til knollene ved opptak. Ved å svi ned riset med Reglone og vente ca 3 uker reduseres risikoen for å få ødelagt potetavlingen. Hvis man i tillegg får høstet under tørre og fine forhold og tørker potetene like etter opptak kan det bli gode lagringspoteter selv om åkeren har mye tørråte pr i dag. Noen praktiske tips ved bruk av Reglone etter lokalt forsøk med ulike dysetyper og trykk i år: Åker som viser modningstegn og har normal rismengde trenger kun 1 sprøyting med 300 ml Reglone /daa. Bruk vannmengde 30-40 liter og en ikke alt for stor dyse som gir god dekning av bladmassen. Selv om lilla eller blå flatdyser/lowdriftdyser ikke gir dyp nedtrenging i bestandet visner potetriset totalt sett bedre i løpet av ei uke enn ved bruk av dyser som gir store dråper og bedre nedtrenging ved sprøyting. Trykk høyere enn 3 bar ser ikke ut til å være nødvendig for å få tilfredsstillende virkning. Innblanding av tørråtemiddel som Revus eller Ranman anbefales når det er aktiv tørråte i åkeren på sprøytetidspunktet. Sprøyting på formiddagen i godt sollys gir best virkning.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.