Vedlikehold og lagring av maskiner

13.10.2017 , Jan Karstein Henriksen

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.

Slåmaskinene trenger vask, smøring og sliping av kniver etter sesongen. Foto Jan Karstein Henriksen

 

  • God rengjøring, godt oppsmurte lager/ kjeder og lagring under tørre forhold er viktige suksessfaktorer for billig maskin-hold.
  • Jord, planterester, husdyr-gjødselrester og mineral-gjødselrester på maskinene tærer mye på maskinene under fuktige forhold. Best er rask rengjøring etter bruk, men om ikke det er gjort, så bør det i alle fall gjøres skikkelig nå før maskinene settes vekk om høsten. Høytrykkspyling/steaming er bra, men pass på at trykkstråle ikke rettes mot lagere.
  • Smør alle smørenipler med fett, ha rusthindrende smøremiddel på alle kjeder og blanke sliteflater og smør ellers bevegelige deler og hendler.
  • Sjekk lufttrykket i dekkene på alle maskiner med hjul. På jordene i vekstsesongen ønsker vi å bruke så lave trykk som mulig for å redusere jordbelastning, men ved stillestående lagring i lang tid bør vi ha bra lufttrykk i dekkene for å sikre at de beholder den runde formen. For å rulle fint. Men pass på å slippe ut luft før maskinene skal brukes igjen.
  • Elektriske komponenter og styrebokser bør så langt praktisk mulig tas av og lagres inne tørt og frostfritt.
  • Sett maskinene tørt da stadig fuktighet øker rustangrepene enormt. Dersom mindre maskiner settes på paller, så er de lette å flytte tett sammen eller på hyller i høyden med jekketralle/truck eller frontlaster med pallegaffel.

 

 

  • Godt vedlikehold sikrer optimal funksjon når maskinene skal brukes igjen.
  1. Høsten og vinteren er tid for å sjekke og fikse opp maskinene.
  2. Sjekk over slitedeler, slanger og koplinger. Skift slitte skjær på plogen og skift ut hydraulikkslanger så du hindrer driftsavbrudd i travel vekstsesong.
  3. Slip opp alle kniver og slagstål. Med skarpe kniver på slåmaskiner, snittere og presser gjøres jobben med minimalt energiforbruk, en sikrer at grasplantene ikke skades og sikrer rask gjenvekst.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.