Vedlikehold og lagring av maskiner

01.10.2019 (Oppdatert: 27.11.2019) Jan Karstein Henriksen

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.

Slåmaskinene trenger vask, smøring og sliping av kniver etter sesongen. Foto Jan Karstein Henriksen
 • God rengjøring, godt oppsmurte lager/ kjeder og lagring under tørre forhold er viktige suksessfaktorer for billig maskinhold og at du får gjort jobben i tide.

   

  * Høsten og vinteren er tid for å sjekke og fikse opp maskinene:

   • Jord, planterester, husdyrgjødselrester og mineralgjødselrester på maskinene tærer mye på maskinene under fuktige forhold. Best er rask rengjøring etter bruk, men om ikke det er gjort, så bør det i alle fall gjøres skikkelig nå før maskinene settes vekk om høsten. Høytrykksspyling/steaming er bra, men pass på at trykkstråle ikke rettes mot lagere.
   • Smør alle smørenipler med fett, ha rusthindrende smøremiddel på alle kjeder, justeringsskruer, blanke sliteflate, bevegelige deler og hendler.
   • Sjekk lufttrykket i dekkene på alle maskiner med hjul. På jordene i vekstsesongen ønsker vi å bruke så lave trykk som mulig for å redusere jordbelastning, men ved stillestående lagring i lang tid bør vi ha bra lufttrykk i dekkene for å sikre at de beholder formen og for å rulle fint. Men pass på å slippe ut luft før maskinene skal brukes igjen.
   • Elektriske komponenter og styrebokser bør så langt praktisk mulig tas av og lagres inne tørt og frostfritt.
   • Sett maskinene tørt da stadig fuktighet øker rustangrepene enormt. Dersom mindre maskiner settes på paller, så er de lette å flytte tett sammen eller på hyller i høyden med jekketralle/truck eller frontlaster med pallegaffel.

* Mange kjører dessverre med defekt, halvveis defekt eller helt manglende vern på kraftoverføringsakslene. Ta et krafttak i høst og vinter for å fikse dette. Det koster å fikse det/forebygge, men en skade på deg selv under arbeid er helt ut av dimensjoner ødeleggende for både deg, familien din og for drifta på gården.

* Slip opp alle kniver og slagstål. Med skarpe kniver på slåmaskiner, snittere og presser gjøres jobben med minimalt energiforbruk, en sikrer at grasplantene ikke skades og sikrer rask gjenvekst.

*Sjekk over slitedeler, slanger, koplinger og ledninger. Skift slitte skjær på plogen og skift ut hydraulikkslanger og koplinger så du hindrer driftsavbrudd i travel vekstsesong.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.