Vær beredt ved tilsyn

29.01.2019 (Oppdatert: 01.02.2019) Gunnar Helliesen

Få på plass rutiner og dokumenter før sesongen! Da er du beredt når tilsynene dukker opp på gården.

NLR Agder tilbyr timebaserte tjenester fra HMS-rådgiver, til deg som har sesongarbeidshjelp. Slik kan du unngå pålegg og stress fra offentlige tilsyn midt i den travleste tida. Arbeidstilsynet prioriterer å gå på varsla tilsyn til gårder med utenlandsk arbeidskraft.

Mattilsyn, el- og branntilsyn er stadig ute på gårdsbruk. A-krim team som består av Arbeidstilsynet, Politiet, NAV og Skatteetaten kommer ofte uanmeldt og midt i sesongen.

 

Aktuelle temaer ved tilsyn er blant annet:  

·         Innkvartering av arbeidstakere

·         Arbeidstid

·         Arbeidsavtaler

·         Allmenngjort lønn – minstelønn

·         Sikkerhet. Rutiner og dokumentert opplæring

·         Hygienerutiner. Opplæring og informasjon 


Tjenesten fra HMS-rådgiver omfatter:
Systematisk HMS-arbeid, med kartlegging og en vernerunde på gården før aktuell dokumentasjon utarbeides. Slik som nødvendige risikovurderinger, rutiner, utfylte sjekklister, notater og/eller oppslag ordnes. De fleste aktuelle krav er med i sjekklistene til KSL, men de krever en utført handling for at en skal kunne krysse av i "JA" rubrikken.

Stikkord: Ha et HMS-system/IK-system med oversikt over dokumentasjoner, organisering og ansvar, ansatte eller leid hjelp, arbeidsavtaler, yrkesskade-forsikring, arbeidstid og fritid, opplæring av ansatte, bruk av arbeidsutstyr, kartlegging og tiltak HMS, personlig verneutstyr, brannvern, beredskap- og handlingsplan ved ulykker, verneombud, personalrom, boforhold, krav om opplæring i HMS, for leder m.m.

De som har HMS-avtale har mye av malen for dette på plass. men trenger kanskje en gjennomgang før sesongen. Tidsforbruk blir etter avtale og behov.

Gjør en avtale med Gunnar Helliesen, HMS-rådgiver i dag.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.