Ugrasbekjempelse i vårkorn

24.05.2018 (Oppdatert: 24.05.2018) Sigbjørn Leidal

Endringer i sortiment og nye midler ble nevnt i forrige kornnytt. Rett sprøytetid mot frøugraset er når kornet har 2 -4 blad og ugraset 1-4 varige blad. Ugrasmiddel bør velges etter hvilke ugrasarter som dominerer i åkeren. De fleste aktuelle midler er bredspektra, dvs. at de virker på mange vanlige ugras, men det er litt forskjell på hva de virker best på.

Foto: Inger Slågedal

Dersom man bruker lavdosemidler i en årrekke er det stor fare for resistensutvikling hos ugraset. Dette gjelder viktige ugras som balderbrå, ettårig dylle, då, hønsegras, linbendel og vassarve. Vi fraråder derfor å bruke lavdosemidler alene. En god strategi for å forebygge resistens er å veksle mellom midler av ulik virkningsmekanisme.

Anbefalte strategier:

  • Lavdosemiddel som basis - suppleres med annen type middel alt etter hvilket problemugras man har, f.eks.: Express SX + Cleave , Tomahawk eller Mekoprop
  • Kombimiddel med lavdose og middel med annen type kjemi, f.eks: Pixxaro og Zypar
  • Midler med annet kjemisk innhold som basis, eller eneste middel, f.eks. Ariane S

Generelt gjelder at gode vekstforhold legger til rette for bruk av reduserte doser, særlig hvis ugraset er smått og sprøyteforholdene gode. På tørkesvak jord vil det slik forholdene er i år være nødvendig å bruke normale doser siden ugraset har kraftig vokslag som motvirker opptak av plantevernmidlene.

Vær oppmerksom på at havre generelt tåler plantevernmidler dårligere enn bygg, og at flere av de godkjente midlene i bygg ikke kan brukes i havre. Dette gjelder f.eks. Pixxaro, Zypar, Hussar etc. Sjekk derfor etiketten nøye før du sprøyter!

Virkningstabeller fra plantevernkatalogene

Tabeller med illustrasjoner

Fra Felleskjøpet

Fra NorgesfôrFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.