Tørkesituasjonen i Agder

10.08.2018 (Oppdatert: 27.11.2019) Svein Lysestøl

Situasjonen med tørke og lave avlinger har vært ekstrem for enkelte, men det er fortsatt muligheter for å berge inn en del fôr ved sesongslutt. Ta kontakt for hjelp med avlingsskade.

Urovekkende: Tørkestressa areale på Lista i mai 2018 Foto: Svein Lysestøl

Ta kontakt med din fagrådgiver dersom du trenger hjelp med avlingsskadesøknaden. I grovfôr kontaktes Jakob Saaghus eller Svein Lysestøl. Ta først kontakt med landbrukskontoret, så hjelper vi til med søknaden utover det din kommune bistår med.

Ekstremtørke 2018

Sommeren 2018 har gitt ekstremtørke over hele Agder. Svært lite nedbør kombinert med ekstreme temperaturer har gjort det krevende for Agderbonden. Sesongen startet ved at vinteren ble avløst av en kort vår, før sommertemperaturene kom midt i mai. Tørkestresset begynte for alvor i siste del av mai på de mest utsatte stedene, og de aller fleste slo en tidlig slått da de risikerte at avlinga tørka på rot. Avlingene i Agder ligger i gjennomsnitt på 40 % av normalen. Det kan ligge an til gode forhold for 3. slått mange steder, og da vil det kunne bli et avlingsresultat på over 50 % i gjennomsnitt. En del er rammet ekstra hardt og det er en del som per i dag kun har høsta 20 % av normalavlinga. De som har minst avlingsnedgang er de som har en høy andel myrjord og har tørketolerante grasarter som for eksempel strandrør. I tillegg har en del berget avlingen ved å vanne. Svært mange som aldri før har slått tre ganger forbereder seg nå på å ta en tredjeslått.

Tiltak i enga nå?

Det er viktig at bonden følger opp jordene sine og vurderer behovet for tilleggsgjødsling, og følger med på eventuelle vanningsbehov avhengig av utviklingen utover i august. Eventuell gjødsling bør skje innen tre uker før høsting. Imidlertid har de fleste gjødsla til 3. slåtten med normale mengder gjødsel. Under normale forhold skal det ikke være nødvendig med tilleggsgjødsling.

De som ligger ved kysten og som slår i slutten av august bør i år vurdere en ekstra slått. Mange har høsta 2. slåtten i juli i år og derfor vil det være påregnelig med mye slåtteklart gras fra tidlig i september og utover. Man bør tenke på å drøye slåtten så mye man tør i forhold til å få mest mulig fôr og mest mulig struktur og fôrenheter. Nyere eng bør ideelt sett ha en ettervekst for å sikre god vinteroverlevelse, men i år betyr nok mengden gras mer enn risikoen for økt vinterskade.

Hva har du, hva trenger du?

Det er også viktig at alle så fort som mulig skaffer seg oversikt over hvor mye fôr de har. Det er verdt å merke seg at mange har slått tidlig og har et fôr med høyt tørrstoffinnhold. Fôrsituasjonen kan derfor være bedre enn mange tror. Antall rundballer i forhold til i fjor er derfor ikke et godt mål på mengden forenheter. Derfor er det viktig at bøndene tar prøver av fôret. Når du har oversikt over egne fôrressurser kan du gjøre kvalifiserte vurderinger av hvor mye grovfôr og fiberblandinger (grovfôrerstattere) du skal kjøpe inn, eller eventuelt hvor mange dyr du skal sende til slakt. Vi tilrår at bøndene handler med seriøse aktører, og at du tenker igjennom både pris og kvalitet på fôret du kjøper.

Konsekvensene av tørkesommeren

Det vil oftest være lite lønnsomt å sende produksjonsdyra til slakt. Det er imidlertid viktig å sørge for tilstrekkelig likviditet nå som kostnadene øker til kjøp av fôr mv. Søk gjerne om erstatning for avlingssvikt så fort som mulig for å raskere få penger til å kjøpe fôr.

Nå som det er lite grovfôr, må det tenkes motsatt av det vanlige. Som en hovedregel kan en si at inntil 40 % av grovfôret kan erstattes av andre fiberkilder. Enkelt sagt vil du som høster 60 % av vanlig avlingsbehov kunne klare å holde oppe produksjonen med å kjøpe mer fibervarer. Ta kontakt med oss eller din fôringsrådgiver for å diskutere innkjøp av fôr.

 

 

Møter om grovfôrsituasjonen:

NLR Agder vil sammen med Felleskjøpet, Nortura og Tine arrangere møter om fôrsituasjonen:

  1. august, Evjetun Leirsted kl 19.30
  2. august, Lyngdal KVS kl 19.30
  3. august, Holt jordbruksskole kl 19


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.