Tiltak for raskere snøsmelting i år

06.04.2018 (Oppdatert: 06.04.2018) Jan Karstein Henriksen

Tynt lag med noe mørkfarget på snøen gir opptak av varme og energi fra sola på fine dager og gir betydelig raskere snøsmelting. Det er særlig viktig i bringebær, blåbær, felt til tidligproduksjon, i raigras, raisvingel eller bare for å starte tidlig.

Effekt av åtekalking i bringebær hos Steinar Bjellås i 2009. Kalkingen er gjort 7 dager før bildet er tatt.

Mye snø gir sen våronn og sen vekststart. Rask fjerning av snøen gjør deg konkurransedyktig på tidlighet i potet, grønnsaker og jordbær. Her kan det være mye å hente økonomisk. De fleste flerårige vekster har det meget godt under snøen der det er stabil temperatur på 0 til minus 1 grad. Unntak er snødekke på eng med flerårig raigras og raisvingel samt bringebær og blåbær. Snødekke over 2-3 måneder i flerårig raigras og raisvingel kan gi mere snømugg og derved grasdød. Raskere snøtining kan gi kortere snødekketid og mindre snømugg.

 

Mye snø i bringebær og blåbær nær våren er farlig. I fint solrikt vær reflekterer snøen varme og lys til plantedeler som stikker opp rett over snøen. Etterfølges dette av kald frostnatt kan knoppene i overgangen snø/luft bli drept. Etter hvert som snøen tiner/synker i feltet, vil alle knoppene nedover plantene kunne bli ødelagt etter tur. Mørk farge på snøen der plantene er, vil minke refleksjonen/solbrenthet om dagen, gi raskere tining av snøen og mindre knoppdød.

 

  • Snøsmeltingseffekten er like god enten en bruker mørk sand, finmalt mørk ”subbus” fra knuseverk, får opp svart jord eller sprer på mørke finmalte kalktyper. Det blir mer enn halvering av snø-smeltingstid med mørkt stoff på snøen. Faren med for rask tining kan være fare for å få isdekke på gras og flerårige vekster hvis det er mye tele under og vannet ikke trekker unna.
  • I felt til potet og grønnsaker kan snø freses eller skuffes vekk og en kan skålharve flere ganger på litt snø og få opp mørkfarget svart jord.
  • 60 - 80 kg mørk åtekalk/daa eler 100 – 200 kg tørr mørk «subbus»/daa gir full åteeffekt. Kalk har også vanlig kalkverdi.
  • Det mørke laget må være i overflaten - nytt snøfall ødelegger effekten. Da må en tilføre åtekalk på nytt igjen for fortsatt effekt.
  • Kalken og tørr «subbus» kan spres med vanlig gjødselspreder eller kalkspreder. Sett et stivt rør på minimum 10 cm diameter loddrett over utmatingshullene før sprederen fylles. Prøv deg fram og ha lite i sprederen av ganga. Akkurat når du begynner å spre, så trekkes rørene opp og ut. På grunn av små mengder/daa er den også ganske rask å spre ut manuelt. I strøk med lange tradisjoner for åtekalking sprer de den med kalkspreder etter snøscootere.
  • Brukes kalk eller subbus oppå fiberduk som ligger på jordbær under snøen, så vil fiberduken ødelegges/ farges av det mørke materialet.
  • Fiskå Mølle leverer ikke mørk åtekalk.
  • Felleskjøpet har pr 6/4 bare tre 600 kg sekker Breivik svart åtekalk på lager. Ved bestilling til Ole Tjemsland på tlf 970 53816 eller epost ole.tjemsland@fkra.no snarest (senest 13/4), kan de levere ca 30 stk 600 kg storsekk til med «Visnes Åtingsmiddel». Ankommer Stavanger uke 16. Pris 590,-/sekk eks mva og frakt.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.