Teknikktips - pløying og jordarbeiding

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019) Jan Karstein Henriksen

Jordarbeidingsmaskinene skal hjelpe oss å produsere mye kvalitetsprodukter med lønnsomhet. Da må de brukes riktig og innstilles rett.

Kontakt Jan Karstein for innstilling av din plog. Foto: Jan K Henriksen

Pløying

 • Plogen er ikke avleggs – det er det eneste redskapet som gir økt porevolum og løsnet jordstruktur i matjordlaget.
 • Sjekk plogen og eventuelt skift ut slitte skjær og andre skjeve, slitte deler før sesongen. Med skikkelige skjær så søker plogen raskere ned og du får en jevnere og bedre pløgsle.
 • Godt innstilt plog gir mindre dieselforbruk, fårene lukker godt så ikke flerårig ugras får vokse, og jevn pløgsle sikrer at du senere kan jordarbeide raskt og lite og likevel få et varig jevnt godt så- eller plantebed.
 • Bare noen rotvekster og poteter trenger dyp pløying til ca 25 cm. Ellers er det nok med 15-18 cm dybde.
 • Pass særlig på at hjul i tomfåra har lave lufttrykk, de pakker jo fra plogdybde og nedover.
 • Innstillingen av plogen skal foregå når den går fritt med løse slingrestag.
 • For å få jevn pløgsle med jevn dybde både på langs og på tvers av kjøreretning, er følgende spesielt viktig:
  • Teigplog: Høyre trekkstang må være innstilt så plogåsene går vinkelrett på bakken når du ser det bakfra på litt avstand, toppstaget må ha lengde så plogåsene er parallelle med bakken når du ser det fra sida og plogen må deretter stilles på dragakslingen, så første får gir samme fårbredde som de andre plogkroppene. Rullekniven skal gå 1-2 cm fra landsida så fårkanten blir jevn. Skummeutstyret skal ta en passe kant av fåra så fårene lukker og heller ikke har synlig ugras.
  • Vendeplog: Full symmetri på høyre og venstre side om midten på traktoren, likt lufttrykk i begge dekk, trekkstenger stilles helt likt i høgden når traktoren står på flat mark. Vendeskruer brukes til avvatring av plogen og stilles så plogen begge veger vender slik at plogåsene står vinkelrett på bakken når du ser det på avstand bakfra. Ellers stilles vendeploger som vanlig plog med hensyn til stilling på dragaksel, toppstag, rullekniver og skummeutstyr.
 • Det blir avholdt lokale pløyedemonstrasjoner i vår.

 

Jordarbeiding

 • Hver kjøring pakker og reduserer porevolumet i jorda. Dårlig pløying/feil ploginnstilling gir behov for unødig mye jordarbeiding. Du bør ha maskiner og opplegg så du kan klare jordarbeidinga med en eller maks to kjøringer.
 • Pass på lavt hjultrykk så det blir lite nedsynking i jorda under jordarbeidinga.
 • Det er viktig at jorda er tørr nok ved jordarbeiding. Jord i 10-15 cm dybde skal smuldre i hånda når den er klar/lagelig for jordarbeiding. Er jorda for fuktig, smuldrer den ikke nok, får uheldig struktur og pakkeskader, gir dårlige spireforhold og dårlig vanninfiltrasjonsevne.
 • Ulike typer freser og kraftuttaksdrevne redskaper kan løsne jorda og etterlate seg et jevnt såbed, men strukturen blir ofte slått for mye i stykker fordi det kjøres med unødig høyt turtall kombinert med for lav fremdriftsfart. Prøv å øke kjørefarten en del – det er ofte godt nok til mange vekster. Bare poteter rotvekster krever veldig finsmuldret jord.
 • Ulike freser og utstyr for redusert jordarbeiding drar fort opp grasrester til overflaten. De krever pløgsle med god skumming, eller bruk av glyfosatpreparat høsten før.
 • Mange nye og gamle redskaper med jevne/slåddeplanker, skjær, tinder og/eller skåler kan gjøre en god jobb. Skåler blander best inn kalk, planterester og husdyrgjødsel, men de etterlater seg gjerne altfor løs og ujevn jordoverflate. Det er stor fordel om de har klemme- eller jevnetrommel med tettsittende tinder, ribber eller tannvalser bakerst.
 • Er jorda løs kan det være aktuelt å tromle både før såing og etter såing av grasfrø. Grasfrø tåler en cm sådybde.
 • Ved mye stein må en ha maskiner med litt tunge valser bak som kan klemme ned stein.
 • Dypløsning/grubbing bare ved meget tørre jordforhold, ellers kan pakkeskadene i undergrunnsjorda bli store.
 • Vurder å ha jordarbeidingsutstyr med nabo/andre – dette er utstyr med stor kapasitet og begrenset brukstid.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.