Teknikktips til slåtten

02.06.2017 , Jan Karstein Henriksen

Husk å ha utstyret i orden, når du setter i gang. Forsinkelser midt under slåtten er til mye større bry enn det arbeid det ligger i å være godt forberedt. Tenk også igjennom strategi for å oppnå ønsket kvalitet og bruk ensileringsmiddel, når det er behov.

Foto: Jan Karstein Henriksen

 

 • Sjekk, vedlikehold og smør utstyret før slåtten slik at alt utstyret fungerer optimalt når slåtten starter.
 • Slaghøster - pass på å slipe slagstålene, sløve kniver ”røsker graset av” = rotskade og senere gjenvekst.
 • En god del rundballefôr som blir berget har kort stubb, tørkes i streng med kort tørketid og uten bruk av ensileringsmiddel: - de siste års prøvinger har vist at dette gir: Klart dårligst fôr og gjæringsresultat og dyrest fôrkostnad.
 • Tørking i streng: Aktuelt på bæresvak og ujevn jord med stor fare for jordinnblanding i graset.
 • Bredspredning ved slåinga og fortørking på mest mulig av arealet er meget aktuelt når været tillater det.
  • Rask, jevn og best fortørking
  • Oftest bedre gjæringskvalitet
  • Lavere total grovfôrkostnad selv inkludert rakekostnad. (Rakinga blir dekket inn ved +3-4% ts)
  • Mindre kraftfôrutgifter på fjøset.
 • I grasdyrkinga og grasberging må vi ha fullt fokus på:
  • Slett såbed ved nytt gjenlegg for å hindre jord og gjødsel inn i fôrbergingen i engåra.
  • Må alltid stubbe på ca. 8 – 10 cm – slåmaskinen er nøkkelen til suksess eller fiasko.
   • NB: God stubbehøgde ved slåinga er avgjørende for om en etterpå kan gjøre kvalitets-jobb med vender, rive og pick-up uten at det kommer inn jord og gjødselrester i fóret.
   • Kortere stubbing enn 8 cm gir:
    • Mer gjæringsproblem i konserveringen pga jord – og husdyrgjødselinnblanding.
    • Mindre pakkevillig gras og mindre fôr med i hver vogn og balle.
    • Dyrere total fórkostnad til tross for litt mer netto kg avling.
    • Dårligere og seinere gjenvekst etter slått
   • Lengre stubbing enn 10 cm gir:
    • Stubb som er så lang at den ofte ikke reiser seg igjen etter at du har kjørt på den.
    • Mer problemer med renslåing i legde
    • Mer forurensing av graset i neste slått hvis en sprer husdyrgjødsel mellom slåttene.
   • Dere som ikke kan stubbe høgt nok, må få kjøpt tilfredsstillende ”sko” til maskinen. Å «holde» maskinen på trepunkten gir ujevn stubbehøgde. For langt toppstag hjelper noe, men maskinen slår da meget dårlig ved legde i åkeren.
  • Slåmaskinen - bør den ha stengelknekker/ stengelbehandler ?
   • Ved tørking i streng er det helt nødvendig og lønnsomt med stengelknekker ved alle tørrstoffnivå. Uten knekker blir det ubetydelig tørk i strengen.
   • Ved tørking som bredspredd gras – forsøks- og prøveresultater spriker, men tendensen er som følgende:
    • Tørking opptil 29% tørrstoff – kan gå bra med bredspredermaskin uten stengelknekker hvis den bruker hele tørkebredden og legger graset bra "oppvaset og luftig".           Bredspredermaskiner med stengelknekker kan legge graset mer luftig og gi raskere tørk, færre baller og billigere fôr totalt selv om maskin med knekker har dyrere slåmaskinkostnad, mere dieselforbruk og med mindre kapasitet.
    • Tørking til over 29 % tørrstoff – da er det raskere fortørking og klart lønnsomt å bruke maskin med stengelknekker.
    • Merkostnadene med maskin med knekker/ stengelbehandler dekkes inn igjen / gir identisk totaløkonomi sammenlignet med maskin uten stengelbehandler dersom graset med knekker tørker ca 2 - 3 % enheter raskere. Forsøk med tørking til over 30 % tørrstoff har vist hele 5 – 6 % -enheter økning med stengelknekker versus uten.
  • Rask og god fortørking sikrer billig kvalitetsfôr.
   • Til plansilo og tårnsilo:
   • < 30 % tørrstoff med slaghøstere med finkutting samt lessevogner med fingervalse.
   • Litt mer enn 30 % tørrstoff bare tilrådelig der det brukes finsnitter eller lessevogner med god rotorkutter. Skal graset høstes med finsnitter, så tåler det mest fortørking.
   • Til rundballer kan vi ha høgere tørrstoff, men lite å vinne økonomisk ved > 35% tørrstoff
   • 4 - 6 FEm ekstra i hver balle ved + 1 %-enhet økning i tørrstoff opp til 40 % ts.

Bedre fortørking opptil 40% gir da færre baller, mindre transportbehov og klart billigere total fôrkostnad.

Gårdseks: 300 daa, 600 Fem/daa, 2 slåtter, 3 km kjøring. 230 Fem/balle ved 30% ts:

 

 

 

Total grovfôrkostnad

% tørrstoff     

Baller totalt   

Kr/år

Kr/Fem

20

1014

439 000

2,44

25

889

412 000

2,29

30

791

392 000

2,18

35

713

376 000

2,09

 

  • Rive til sammenraking må ha mange og gode hjul – viktigst er "nesehjul" foran tindene for å sikre at tindene ikke kommer nedi og drar inn jord og gjødselrester i fóret. For å kunne gjøre en god jobb med riva, er det en forutsetning at slåmaskinen har stubbet ok høyder.
 • Ensileringsmiddel sikrer resultat og lønner seg opptil 35- 40 % ts. Pluspreparat med propionsyre må brukes ved > 25% ts. Ved stadig økende tørrstoff blir det generelt mindre gjæring i massen, men mere fare for mugning pga lufttilgang. Ved > 40 % tørrstoff er det mest aktuelt med god pakking og at en øker antall plastlag.
 • Rundballer:
  • Kjøre sent nok ved pressinga dersom du har fastkammerpresse. Kjører du for fort med rask innmating siste halvdel av ballen så viser målinger at ballevekta synker med 5 – 7 % og dertil mere luft og fare for feilgjæring/mugning i ballene.
  • Variabeltkammerpresser er lite påvirket av innmating/kjørehastighet.
  • Kombipresser er store og tunge. Økonomiberegninger viser at singelpresser + singel pakker er bra konkurransedyktig økonomisk dersom den som pakker samtidig med pakkinga får kjørt ballene til kanten og dette er meget aktuelt under fuktige forhold og på bæresvak jord.
  • Må ha 8 lag plast på 1.slått og minst 6 lag senere på året ved berging opptil 40% ts. 12 lag plast ved > 50% ts.
  • Rask plastpakking av ballene etter pressing og rask transport av ballene ut til jordkanten. Flytting bare få timer etter pakking ødelegger mye for gjæringsresultatet.
 • Dere som legger i plansilo: Sørg for bra kutting av graset, rask ilegging, innlegging av tynne sjikt på max 10-15 cm mellom hver pakking og skikkelig tyngde på pakkeutstyret som må kjøres mye i silomassen.
 • Dere som legger i plansilo og tårnsilo: Sørg for rask lufttett tildekking med plast og press straks innkjøringa er komplett.
 • Ved lang transport mer enn 6 – 7 km en veg er følgende viktig for billigst mulig total fôrberging:
  • Rundballemetoden er desidert billigst ved lang transport.
  • Slått ved tidlig utviklingsstadium
  • Bredspredning av graset og skikkelig god fortørking opptil 35 % tørrstoff som gir mye fôr i hver balle og lettere baller som gir mulighet for flere baller/lass ved hjemkjøring.
  • Hjemtransport med store hengere som tar mange baller – forutsetter at lastekapasitet er innenfor lovlige grenser.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.