Rauch mineralgjodselspreder aggregat jkh 2021
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Dyrt uten kantspreiar

Ut mot kanten må ein nytte seg av kantspreiarfunksjon for å få maksimal utnytting av mineralgjødsla. Utan kantspreiing vil ein enten tape avling rundt ytterkanten på jordet eller kaste mykje gjødsel på utsida.
Slangespredning med stripespreder Jan Karstein Henriksen
Medlem
⋅ Teknikk

Slik håndterer du blautmøkka når gjødselprisen øker

Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å utnytte husdyrgjødsla optimalt. Her er noen gode råd på veien fram mot våronna. Mye skjer fort – dette var status pr 21/3-2022.
NLR Agder
AK slamaskin med strengelegger foto JKH
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Slåmaskiner med eller uten stengelbehandler

Resultatene i 2020 bekrefter det vi har funnet i flere års prøvetakinger, analyser og økonomiberegninger. Bredspredermaskin med stengelbehandler som kan bredspre godt, gir dyrere slåing, men fortørker best og kommer best ut totaløkonomisk. Bredspredermaskin uten stengelbehandler var bedre økonomisk enn maskiner med stengelbehandler som strengelegger graset eller som bredsprer «dårlig.»
NLR Agder
AG gronnsaker gulrot nematode rotsar syk skadedyr 4
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Lavere fart, 4km/t, gir noe bedre dekning, og for god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar.
NLR Agder
LF potet sproyting uv lys dekking kvalitet
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Lavavdriftsdyser til ugras og soppsprøyting i potet

Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT ved 1,5 bar trykk gir kraftig reduksjon i avdrift i vind, er godkjent til 90 % avstandsreduksjon mot vann samtidig som de gir godt sprøyteresultat både mot smått, nyspirt ugras og med jordvirkende ugrasmidler. De ovenfor nevnte dyser pluss dysa Teejet AITTJ60 gir ok tørråtesprøyting og 50 % avstandsreduksjon ved anbefalt tørråtesprøyting 3 bar trykk ved 5 km pr time.
NLR Agder
Dekningsbilen 21 04 2021 NKH
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Dekningsbilen er ute og ruller på Agder!

Dekningsbilen er oppgradert og skal ut til alle NLR sine regionar. Akkurat no er bilen i Agder, der rådgjevar på presisjonsteknikk Nere lærer dei ulike systema på bilen. Bilen har blant anna blitt oppgradert med eit AgLeader RTK-anlegg for oppkøyring av skiftegrenser og rattmotor for demonstrasjon av autostyring i felt.
Spinnmidd or JH
Medlem
⋅ Bær

Tegn til resistens hos veksthusspinnmidd i bær

Det er nylig funnet nedsatt følsomhet og resistens mot enkelte plantevernmidler hos veksthusspinnmidd fra fem norske bær-produsenter.
NLR Agder
JKH Husdyrgjodselspredning med slangetilforsel og stripespreder pa traktor med tvillinghjul gir veldig lav jordbelastning
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Husdyrgjødselhåndtering med slepeslange

Med slangesprederutstyr kan en få spredd gjødsla tidligere enn en klarer å kjøre utpå med vogner, jobben gjøres raskt og effektivt og gjødselvirkningen blir god.
NLR Agder
JKH Dalbo maxiroll jordarbeiding cambridgeringer
Medlem
⋅ Jord

Jordarbeiding og såbed

Det finnes mange ulike kombimaskiner som skal forenkle jordarbeiding og fornying av eng, men ikke alle er godt egnet for såing av småfrøa grasfrø som må sås på max 1cm. Sås det dypere blir spiremulighetene minimale.
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
NLR Agder
Kuhn slamaskin smal strengelegger foto JKH
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Vedlikehold og lagring av maskiner

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.
NLR Agder
AK slamaskin med strengelegger foto JKH
Medlem
⋅ Økonomi

Slåmaskin for breispredning med og uten stengelknekker

Forsøk i Vest-Agder viste at bedspredt gras med stengelknekker tørket mye raskere og ga bedre gjæringskvalitet og lavere fôrkostnad enn graset som ble lagt i smal streng.
NLR Agder
Eikaas Kverneland CLE grubb 15 07 2015
Medlem
⋅ Jord

Løsning av jordpakkeskader

Jordpakking reduserer volumet av store luftfylte porer i jorda, og dermed blir den tettere. Plantene sliter med å finne vann og næring, og vi får misvekst og avlingstap.
NLR Agder