JKH Husdyrgjodselspredning med slangetilforsel og stripespreder pa traktor med tvillinghjul gir veldig lav jordbelastning
⋅ Maskinteknikk

Husdyrgjødselhåndtering med slepeslange

Med slangesprederutstyr kan en få spredd gjødsla tidligere enn en klarer å kjøre utpå med vogner, jobben gjøres raskt og effektivt og gjødselvirkningen blir god.
NLR Agder
JKH Dalbo maxiroll jordarbeiding cambridgeringer
Medlem
⋅ Jord

Jordarbeiding og såbed

Det finnes mange ulike kombimaskiner som skal forenkle jordarbeiding og fornying av eng, men ikke alle er godt egnet for såing av småfrøa grasfrø som må sås på max 1cm. Sås det dypere blir spiremulighetene minimale.
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
NLR Agder
Kuhn slamaskin smal strengelegger foto JKH
⋅ Maskinteknikk

Vedlikehold og lagring av maskiner

Godt vedlikehold, god rengjøring og lagring under tørre forhold er viktig for å sikre god funksjon, lite verditap og lang levetid på maskiner og maskinkomponenter.
NLR Agder
Eikaas Kverneland CLE grubb 15 07 2015
⋅ Jord

Løsning av jordpakkeskader

Jordpakking reduserer volumet av store luftfylte porer i jorda, og dermed blir den tettere. Plantene sliter med å finne vann og næring, og vi får misvekst og avlingstap.
NLR Agder