IMG 8643 traktor med michelin dekk
⋅ Maskinteknikk

Gode dekk og justèring av dekktrykk reduserer jordbelastningen

Riktige dekk med rett dekktrykk gir bedre jord = store avlinger = bedre inntjening. Stadig større maskiner, tunge lass og høyere effektivitetskrav gir risiko for jordbelastning. Levende jord som produserer store kvalitetsavlinger er en forutsetning for å kunne tjene penger.
NLR Agder
Rauch mineralgjodselspreder jkh 2021
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Utvikling av testregime på mineralgjødselspredere

Behovet for å standardisere en test for kunstgjødselspredere var stort da det er viktig å spre kunstgjødselen mest mulig økonomisk og på en mest mulig skånsom måte for miljøet. Derfor har NLR-Agder utviklet en måte å teste mineralgjødselspredere på.
NLR Agder
Akersproyte JKH
⋅ Maskinteknikk

Lavavdrifts åkersprøytedyser gir god sprøytevirkning

Med de beste lavavdriftsdyser kan du sprøyte også i noe vind, sprøyte nærmere vann og få god sprøytevirkning med lave væskemengder. Ta i bruk lavavdriftsdyse du også.
Rauch mineralgjodselspreder aggregat jkh 2021
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Dyrt uten kantspreiar

Ut mot kanten må ein nytte seg av kantspreiarfunksjon for å få maksimal utnytting av mineralgjødsla. Utan kantspreiing vil ein enten tape avling rundt ytterkanten på jordet eller kaste mykje gjødsel på utsida.
Slangespredning med stripespreder Jan Karstein Henriksen
Medlem
⋅ Teknikk

Slik håndterer du blautmøkka når gjødselprisen øker

Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å utnytte husdyrgjødsla optimalt. Her er noen gode råd på veien fram mot våronna. Mye skjer fort – dette var status pr 21/3-2022.
AK slamaskin med strengelegger foto JKH
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Slåmaskiner med eller uten stengelbehandler

Resultatene i 2020 bekrefter det vi har funnet i flere års prøvetakinger, analyser og økonomiberegninger. Bredspredermaskin med stengelbehandler som kan bredspre godt, gir dyrere slåing, men fortørker best og kommer best ut totaløkonomisk. Bredspredermaskin uten stengelbehandler var bedre økonomisk enn maskiner med stengelbehandler som strengelegger graset eller som bredsprer «dårlig.»
AG gronnsaker gulrot nematode rotsar syk skadedyr 4
⋅ Grønnsaker

Sprøyteteknikk grønnsaker

Etter prøvinger i hodekål og gulrot anbefaler vi Hardi Minidrift Duo 110-03 for 90% avdriftsreduksjon. Lavere fart, 4km/t, gir noe bedre dekning, og for god inntrenging bør trykket opp i 5-7 bar.
NLR Agder
LF potet sproyting uv lys dekking kvalitet
Medlem
⋅ Potet

Lavavdriftsdyser til ugras og soppsprøyting i potet

Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT ved 1,5 bar trykk gir kraftig reduksjon i avdrift i vind, er godkjent til 90 % avstandsreduksjon mot vann samtidig som de gir godt sprøyteresultat både mot smått, nyspirt ugras og med jordvirkende ugrasmidler. De ovenfor nevnte dyser pluss dysa Teejet AITTJ60 gir ok tørråtesprøyting og 50 % avstandsreduksjon ved anbefalt tørråtesprøyting 3 bar trykk ved 5 km pr time.
Dekningsbilen 21 04 2021 NKH
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Dekningsbilen er ute og ruller på Agder!

Dekningsbilen er oppgradert og skal ut til alle NLR sine regionar. Akkurat no er bilen i Agder, der rådgjevar på presisjonsteknikk Nere lærer dei ulike systema på bilen. Bilen har blant anna blitt oppgradert med eit AgLeader RTK-anlegg for oppkøyring av skiftegrenser og rattmotor for demonstrasjon av autostyring i felt.
1 2