Allerede stor respons

11.10.2017 (Oppdatert: 13.10.2017) , Jakob J Saaghus

Storfekjøttprosjektet som nylig startet, omfatter alle storferaser og bruksstørrelser på Agder. Responsen er overveldende, og det har allerede kommet mange tilbakemeldinger fra bønder som ønsker å utvide eller starte opp med storfe.

En kveldstur langs Byglandsfjorden er flott både for folk og dyr. Foto: Jørund Kvåle Hansen

Styringsgruppa hadde møte i august, der hovedtema var arbeidsmåte og aktivitet fremover. Gruppa består av: Bondelaget v/ Åge Gyland, TYR v/ Gunnar Bjørndal, Nortura v/ Hildur Brøvig, Landbruksforvaltningen v/ jordbruksjef Inge Eftevand og NLR-Agder.

Fram mot jul blir det bla. fjøsåpning, fagtur og etablering av faggrupper.

 

Fjøsåpninger

Sted: Ståle Haukeli, Tonstadvegen 106, Tonstad

Tid: Mandag 30.oktober kl 1400

Ombygging av eksisterende bygning til storfe/ammeku. I tillegg er det bygd nytt sauefjøs.

Haukeli orienterer om gardsdrifta og utbyggingsprosjektet. Nortura span-derer grillmat. Felleskjøpet R/A, Tine og Storfekjøttprosjektet/NLR-Agder deltar.

 

Sted: Petter Heggland, Kjetsåvegen 59, Hornnes,

Tid: Tirsdag 21. november kl. 17:00. Ombygging og utvidelse av eksisterende ammekubesetning. Ferdigstilles i oktober. Charolais. Heggland orienterer om utbyggingsprosjektet. Entreprenør Per Pytten, Fjøssystemer, Nortura og Storfekjøttprosjektet/NLR-Agder deltar. Grilling.

 

Velkommen til nyttig fagprat og inspirasjon!

 

Fagtur:

Det arbeides med fagtur på Agder i november der vi besøker både store og små storfekjøttprodusenter med ulike raser. Invitasjon og program vil bli annonsert senere.

 

Faggrupper:

Det er ønske om å bygge videre på faggruppene som allerede er etablert i Aust-Agder. Det legges opp til 3 samlinger i året i hver gruppe - med ulike tema. Møtene blir hos produsenter. Det tas initiativ til å etablere 3 nye faggrupper i Vest-Agder, vest, sør og øst. Sted og dato for disse samlingene vil det bli orientert om på fjøsåpningsarrangementene og annonsert senere.

Meld gjerne fra allerede nå om du er interessert i å delta i faggrupper. Epost: Jakob.saaghus@nlr.no, tlf. 97141754. Hildur Brøvig, hildur.brovig@nortura.no, tlf. 95020392.

 

 

Rådgivingspakker

Ett av tilbudene i prosjektet er gratis gårdsbesøk på inntil 2 timer pr. bruk pr. år. Du velger om det er prosjektleder eller økonomi/byggrådgiver som skal komme.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.