Sprøyting av eng etter 1. slått

20.06.2018 (Oppdatert: 20.06.2018) Josefa Andreassen Torp

Fikk du ikke sprøytet enga mot ugras i vår kan du gjøre noe med det nå. Vi minner også om at du må huske å notere ned tiltak du gjør og føre plantevernjournal.

Sprøyting av korn. Foto: Åsmund Langeland, NLR Innlandet

Sommeren kan være en god tid for å sprøyte mot ugras i enga. Nå har vi fått en del regn og gjenveksten av graset ser ut til å komme i gang igjen. Ugraset har tålt tørken godt, så kanskje det er behov for å ta opp kampen nå. Det er ikke meldt veldig høye temperaturer de neste ti dagene, så da vil sprøytinga være mer skånsom mot graset. Vær likevel litt forsiktig med bruk av lavdosemidlene som Ally SX, Harmony 50 SX, Express og Gratil.

Her er en oversikt over aktuelle midler mot ulike ugrasarter:

Ugrasart

 

Sprøytetid

 

Preparat

(♣ = skåner kløver)

Dosering /daa

 

Pris 2018

kr/daa

Stornesle/brennesle

 

 

20-25 cm høy.

 

 

Tomahawk 200

180ml

34,-

Starane XL/Cleave

180ml

35,-

Einstape

 

 

På fullt utvikla blad

ca. 20/6 – 20/7.

 

Gratil ♣

6g + klebem.

55,-

Gratil + MCPA

5g + 100ml

63,-

Engsoleie

 

 

 

 

 

 

Før blomstring.

 

 

 

 

 

 

 

MCPA + Mekoprop

150ml + 150ml

46,-

Mekoprop

200ml

32,-

Harmony 50 SX ♣

3,5g + klebem.

47,-

Gratil ♣

6g + klebem.

55,-

Express (i beite) ♣

1,5g

10,-

Geitrams, bringebær, lauvkratt, sneller

 

 

 

 

Om sommeren, på grønt bladverk.

 

 

 

 

Tomahawk 200

(maks dose, men litt lav for å få god virkning)

 

 

180ml

 

 

 

 

34,-

 

 

 

 

Glyfosat

300-600ml

 

Hundekjeks

 

 

Store rosetter før blomstring.

 

 

Mekoprop + MCPA

Harmony 50 SX ♣

150ml + 150ml

3–3,5g + klebem.

46,-

47,-

Starane XL/Cleave

180ml

40,-

Høymole

 

 

 

 

 

 

 

Store rosetter, ved begynnende strekning.

 

Ally og Harmony anbefales kun tidlig vår eller på ettersommeren.

 

 

Ally 50 SX**

0,75 -1,25g

7,-

Starane XL/Cleave

180ml

42,-

Tomahawk 200

180ml

     34,-

Mekoprop

200ml

     32,-

Harmony 50 SX ♣

3-3,5g+klebem.

     47,-

Gratil ♣

6 g +klebem

55,-

Landøyda

 

 

 

 

Store rosetter. Er seinere enn bl.a. høymole og bør sprøytes for seg.

 

 

 

Starane XL/Cleave

180ml

42,-

Harmony 50 SX

3–3,5g+ klebem.

47,-

Gratil ♣

6g + klebem.

       55,-

Express ♣ (i beite)

1,5g + klebem.

10,-

Løvetann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store rosetter, synlige blomsterknopper.

 

Express er bare godkjent i beite

 

 

 

 

 

 

 

Starane XL/Cleave

180ml

40,-

MCPA

240ml

36,-

Gratil + MCPA

5g +100ml

55,-

Ally 50 SX**

1g

7,-

Tomahawk 200 + MCPA

 

130ml + 200ml

 

54,-

 

MCPA

240ml

36,-

Express ♣ (i beite)

1,5g + klebem.

10,-

Lyssiv

 

 

Strekningsvekst, før blomstring.

 

 

MCPA

 

240ml

 

36,-

 

Mekoprop

200ml

32,-

Krypsoleie

 

 

 

Før blomstring.

 

 

 

MCPA + Mekoprop

150ml + 150ml

46,-

Tomahawk 200 + MCPA

130ml + 200ml

54,-

Express (i beite) ♣

1,5g + klebem.

10,-

Tistel

 

 

 

 

Store rosetter.

 

 

 

 

Express (i beite) ♣

1,5g + klebem.

10,-

MCPA + Mekoprop

150ml + 150ml

46,-

Matrigon 72SG*

 

16,5g + klebem.

101,-

Vassarve

 

 

 

Tidlig vår, vass-

arven 2-4 blad.

 

 

 

Tomahawk 200

180ml

35,-

Mekoprop

200ml

32,-

Starane XL/Cleave

180ml

35,-

 Endringer i dosering

I fjor var det en del endringer i maksdosering av ulike midler, men noen midler ble solgt med gammel etikett. I fjor var et overgangsår hvor du skulle følge anbefalingene på etiketten, men i år er flere etiketter ugyldige. For å se hvilke etiketter som er ugyldige sjekk mattilsynets hjemmesider.

 

De viktigste endringene i forhold til plantevernprodukter er følgende:

 MCPA har redusert behandlingsfrist til 14 dager, men også lavere dosering (240 ml/da/år).

Mekoprop har endra maksimal dosering til 200 ml/da/år.

Blanding av Mekoprop og MCPA har maksimal dosering på 150 + 150 ml/daa/år.

Starane XL har endret behandlingsfrist til 7 dager.

Matrigon kan brukes off label i grasmark. Ta kontakt med NLR for etikett mv.

Basagran M75 er gått ut av salg og har siste bruksår i 2018.

 I og med endringene i dosering er for eksempel Mekoprop blitt mindre aktuell til bruk mot f.eks. høymole og hundekjeks.

 

Plantevernjournal

Vi minner om at alle som søker produksjonstilskudd må ha sprøytejournal for de siste 3 åra.

 

NLR har utvikle et eksempel på slik journal. Last dette ned her.
Ellers er det verdt å minne om at Skifteplan mobil kan brukes til å registrere planteverntiltak.

Husk at etter den nye plantevernforskriften skal det alltid vurderes andre tiltak enn å bruke kjemiske plantevernmidler. Sprøytes offentlige arealer som f.eks. vegkanter o.l. skal dette merkes. Se eksempel på plakat for slik merking her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.