Siste slått

14.09.2018 (Oppdatert: 14.09.2018) Josefa Andreassen Torp

Vekstsesongen er nå på hell og det er på tide å få alt fôr berget så godt som mulig. Her er noen betraktninger fra oss sånn helt på tampen.

Når skal man slå?

I et normalår vil enga være slåtteklar 6-8 uker etter sist slått, men med den tørken vi har hatt var det en lang periode uten vekst i graset. Det kom regn over stort sett hele Agder i månedsskifte juli- august og tar man utgangspunkt i at veksten startet opp igjen ca. 1. august har det nå vært vekst i 6 uker og enga er så å si slåtteklar. Veksten vil nå begynne å stoppe opp, og enga blir bare eldre. Da gjelder det å følge med på værmeldinga og utnytte det som skulle komme av finvær. I følge yr.no ser det ut til å bli oppholdsvær neste uke, og da gjelder det å få berget alt fôr man kan. Har man eng som uansett skal fornyes kan man utsette slåtten enda noe om man vil.

Det er likevel et par utfordringer man bør ha i bakhode nå i høst. Det første er å tenke litt på overvintring av graset. Slår man like rundt innvintring hos graset vil vi fjerne all energien som graset skal lagre i røttene for å være rustet til vinteren, og man får en dårlig overvintring og en del utgang i løpet av vinteren som igjen gir en tynn eng neste år. Dette blir et dårlig utgangspunkt for en ny vekstsesong. Vekstavslutning har variert noe de siste årene, men normalen er ca. som følgende:

Landvik, 6moh. - 27 oktober

Lista 14 moh. – 10. november

Nelaug 142 moh. – 22. oktober

Marnardal 280 moh. – 20. oktober

Sinnes 560 moh. – 6. oktober

Dette kan man bruke som et utgangspunkt for å bestemme tidspunkt for siste slått. Enga bør være slått 2-4 uker før vekstavslutning for å sikre noe gjenvekst. Plantene bør ha 3-4 blad før innvintring for å sikre god overvintring.

Det neste man må ta høyde for og kanskje det aller viktigste nå i år er hvor vanskelig jorda er å høste. Kjøreskader er ikke et godt utgangspunkt for god overvintring og gjør god plass til ugras. La jorda få tørke opp før du kjører utpå.

 

Fortørking

Fortørking av graset er en viktig faktor for å sikre god surfôrkvalitet. Ved god fortørking reduserer man utfordringer med sporer, smørsyregjæring og for sterk gjæring av fôret. Samtidig konsentrer man innholdet av næringsstoffer, får mindre nedbryting av protein og mindre forbruk av sukker som et resultat av redusert produksjon av organiske syrer. Men fortørking øker også faren for blant annet varmgang, innblanding av jord som fører til sporer, mekaniske tap og åndingstap på jorde. Derfor bør fortørkinga skje så fort som mulig.

Nå på denne tiden av året er tørkeforholdene sjelden veldig gode og det er mye dugg i graset. Det beste man kan gjøre for å unngå for mye fukt i graset er å slå det etter duggen har gått på formiddagen. For en så rask fortørking som mulig bør graset være bredspredd hvis mulig. Da får man en best mulig jevn fortørking. Ved slått om formiddagen vil det være gunstig å pakke det om ettermiddagen/kvelden dagen etterpå. Man bør unngå at fôret ligger ute to netter, det har som oftest liten hensikt og man får en økt risiko for feilgjæring, spesielt hvis graset blir slått i streng.

 

Ensileringsmiddel

Ensileringsmiddel er en sikkerhet for å beholde på næringa som er i fôret. Ensileringsmiddel senker pH i fôret umiddelbart og man tar vare på sukkeret som gir et smakelig fôr, samtidig reduserer man sjansen for feilgjæring betraktelig. Har man utstyr til å tilsette ensileringsmiddel bør man absolutt ta dette i bruk nå.

Hvilket ensileringsmiddel man skal bruke bestemmes av forventet tørrstoff på graset. Som regel er det vanskelig å få en veldig god fortørking av graset på denne tiden av året, man må forvente tørrstoffinnhold på under 30 %. Da er det aktuelt å bruke Kofasil LP eller Graasat lacto. Doseringa på disse midlene er 2-5l/tonn gras, men vi vil anbefale å bruke 3,5-5l nå på denne tiden. Det observeres en del eng som er gule i bunnen og også en del mugg, spesielt i tette raigrasenger, så her er det absolutt en fordel å bruke ensileringsmiddel.

Lykke til med innspurten!!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.