Sikori - en spennende vekst til sluttfôring av lam

16.05.2017 , Georg Smedsland

Sikori har høyt innhold av protein og mineraler. Dessuten ser det ut som sikori har en antiparasittær virkning på innvollssnyltere på sau. Tilsammen gir dette en økt tilvekst på lamma.

Sikori gir økt tilvekst på lamma. Foto: Karin Hansen Nærland

Disse egenskapene er vel dokumentert fra andre land. Spørsmålet er mer om sikori kan dyrkes i Norge, hvordan er overvintringa og hva blir avlingene. I 2014 hadde vi 2 felter. Vinteren 2015/2016 gikk det ene av to felter ut. Det som gikk ut var 2 års eng og lå på 175 moh i Audnedal kommune. Feltet som ble etablert i 2015 i Grimstad 2015 overvintra med god nok dekningsgrad.

 

Forsøksdata feltet i Grimstad 1 års eng

Avling
Som tidligere forsøk så viser totalavlinga seg høyest når en har sikori i ei grasblanding. Forsøk viser at en ikke trenger ha sikori i reinbestand for å oppnå økt tilvekst.

Drift av sikori eng må gjøres med tanke på at beitet skal vere topp når lamma kommer fra fjellet. Da bør arealet være gjødsla med 3 kg nitrogen og vokse i 4 uker siden slått/forrige avbeiting.

Om en ikke skal beite arealet på høsten er det lite og vinne på å ha sikori med i ei engfrøblanding. Observasjonar viser at sauen ikke umiddelbart liker sikori med en gang de blir slept på beite med sikori. Men etter noen dagar tar de sikori, og ved andre gangs beiting tar dei sikorien like raskt som annet beitegras.

Kvalitet
Det er tatt ut foranalyser fra alle slåtter, samt ensileringsprøver. Proteininnholdet er høyt i alle prøver, men lavere på sikori enn for beitefrøblanding i prøvene fra 1 og 2 slåtten.

Mineralanalysene viser generelt høyere verdier på sikori i forhold til på beitefrøblandinga. For viktige mineraler som kobber så er verdiene lik på 1 slåtten mens høyere på 2 og 3 slått. For kobolt ble det kun tatt ut prøver på 2 og 3 slått. Prøvene viser høyest verdier på 2 slåtten og lågest på 3 slåtten. Verdiene er høyest på sikori for begge slåtter.

Ensileringsprøvene som er tatt ut viser god hygienisk kvalitet.

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Slått

 

Tellef Hodnebrog, Hesnes

Siltig mellomsand, 5moh.

eng

70 kg 22-2-12 16. april

70 kg 22-2-12 11.juni

30 kg 25-2-6 6. august

30.05

13.07

7.09

Fakta om sikori

  • Sikori gir økt tilvekst på lamma.
  • Sikori i reinbestand gir lågare avling enn dei tradisjonelle engvekstene, i blanding er forskjellen mindre.
  • Sikori er ikke veldig vinterherdig, egner seg nok derfor best i dei beste områda, på god jord. 
  • Sikori lar seg ensilere.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.