Gjødsling i rødkål

15.12.2017 , Astrid Gissinger

Vi har i tidligere år hatt store problemer med bladrand og mener at gjøds-ling er en viktig årsak til bladrand, samens med klima og sort. Vi ønsket å framprovosere bladrand på rødkålen vha. ulike gjødslingsstrategier, men det ble lite angrep.

Foto: NLR Øst

I 2017 anla vi et forsøk på Agder og et i Østfold. Tidligere har vi gjennomført 2 forsøk i 2015, der det ene feltet hadde fått husdyrgjødsel på våren, men det andre ikke hadde fått det. I 2016 anla vi det samme forsøket på nytt, uten husdyrgjødsel.

Resultat 2017: På Agder var det ikke noe bladrand eller annen sykdom. Feltet hadde god jord og vi fikk svært små utslag på avling med de ulike gjødslingstrategiene. I Østfold har det litt angrep av bladrand. Men for lite til at vi kan gi noen sikker konkusjon om gjødsling har påvirket dette. Det var bedre avling med 40 kg N enn 20 kg N. Men ellers små forskjeller. Største forskjell mellom feltene, var plantetetthet og avling, så det hadde det vært interessant å sett nærmere på.

Resultat 2016: På avlingene fikk vi signifikant mye bedre avling på 40 kg N enn 20 kg N. Men i år var det ingen forskjeller på om man gav 6 overgjødslinger framfor 2 overgjødslinger. Klorfri gjødsel gav ikke positivet utslag. Og lite P og K (kun kalksalpeter) gav signifikant mye dårligere avling enn alle de andre behandlingene. Ingen av behandlingene gav noen utslag på kvalitet.


Resultat 2015: På avlingene fikk vi signifikant mye bedre avling på 40 kg N enn 20 kg N, og at det er positivt å gi 6 overgjødslinger framfor 2 overgjødslinger. Klorfri gjødsel gav ikke positivet utslag. Og lite P og K (kun kalksalpeter) kan det se ut til gir en noe dårligere avling, enn fullgjødsel. Ingen av behandlingene gav noen utslag på kvalitet.

Figur 1

Figur 2

Figur 3: 2015-oversikt over avling pr daa i de to forsøkene.

2015: Oversikt over avling pr daa i de to forsøkene.

 Figur 4:2016- Oversikt over avling pr daa.

 

Behandlinger

Grunngjødsling

1. overgjødsling

2. overgjødsling

3. overgjødsling

4. overgjødsling

5. overgjødsling

N

P

K

Dato: 4.6

22. 6

30.6

13. 7

31.7

13. 8

   

 

30 kg 18-3-15

30 kg 18-3-15

 

25 kg 18-3-15

 

30 kg kalksalpeter

19,6

2,2

12,4

100 kg 18-3-15

50 kg 18-3-15

 

50 kg kalksalpeter

 

40 kg kalksalpeter

40,4

3,9

21,9

120 kg 18-3-15

 

 

 

 

57 kg kalksalpeter

30

3,1

17,5

40 kg 18-3-15

40 kg 18-3-15

20 kg kalksalpeter

20 kg kalksalpeter

40 kg 18-3-15

20 kg kalksalpeter

30,4

3,1

17,5

60 kg 12-4-15

40 kg 12-4-18

 

60 kg kalksalpeter

 

60 kg kalksalpeter

30,4

4

17,6

80 kg 18-3-15

40 Kg 18-3-15

 

30 kg kalksalpeter

 

27 kg kalksalpeter

30,4

3,1

17,5

60 kg 12-4-15

40 kg 12-4-18

 

35 kg opti-kas

 

35 kg opti-kas

30,7

4

17,6

60 kg 12-4-18

65 kg 12-4-18

 

60 kg 12-4-18

 

60 kg 12-4-18

29,5

10

44

35 kg kalksalpeter

60 kg kalksalpeter

 

50 kg kalksalpeter

 

50 kg kalksalpeter

30,1

0,8

4,4

Finansiert av prosjektet" Grønnsaker i Aust-Agder", Fylkesmannen i Aust-Agder

Forsøksdata

 

Feltvert

Hvor

Jordtype

Plantedato

Høstet

2015

Lars Johan Midtstue

Reddal, Grimstad

Sandig silt

4.6

26.10

2016

Jon Åge Sandkjær

Reddal, Grimstad

Sandig silt, sand

11.5

27.10

2017

JonÅge Sandkjær

Reddal. Grimstad

Sandig silt

15,5

16.10

2017

Ole Konrad Fløgstad

Rygge, Østfold

 

 

18.05Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.