Nere
Medlem
⋅ Presisjonslandbruk

Ei innføring i presisjonsjordbruk

Fleire nyttar presisjonsutstyr i jordbruket, medan prisar reduserast og nytteverdi blir tydelegare.
NLR Agder